Οἱ ὁρισμοὶ εἶναι τὸ πρόβλημά μας…

Οἱ ὁρισμοὶ εἶναι τὸ πρόβλημά μας...– «Οἱ συντάξεις δὲν κόβονται, ἀλλὰ μειώνονται!»
– «Δὲν εἶναι ἄνεργοι, ἀλλὰ προσωρινὰ μὴ ἀπασχολούμενοι!»

Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι προφανῶς θέμα ὁρισμῶν.

Ἀλέξανδρος

φωτογραφία

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply