Οἱ …«περιποιήσεις» τῶν «συμμάχων» μας λιμοκτονοῦν!!!

Οἱ ...«περιποιήσεις» τῶν «συμμάχων» μας λιμοκτονοῦν!!!Τον Ιούλιο του 1917 οι …«σύμμαχοι» αποκλείουν την Αθήνα και απαγορεύουν την διανομή σιτηρών…
Αποτέλεσμα; Λιμοκτονία…

Έτσι μας …«περιποιούνται» κάθε φορά που γέρνουμε προς την Γερμανία.
Ακριβώς το ίδιο είχαν κάνει και κατά την κατοχή, για να μας …πείσουν ότι «Ανήκομεν εις την Δύσιν» και πρέπει να μας κυβερνούν οπωσδήποτε οι άνθρωποι, δηλαδή οι πράκτορες των «Άγγλων» Rothschild οι λεγόμενοι και …Βενιζελικοί.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply