Ἔσπευσε καὶ ἡ Φώφη γιὰ …ὁδηγίες!!!

Τρέχουν να πάρουν οδηγίες…

 

Ἔσπευσε καὶ ἡ Φώφη γιὰ ...ὁδηγίες!!!

Τρέχουν να υποσχεθούν Γη και Ύδωρ, για να μείνουν στο παιχνίδι και να συνεχιστεί η μάσα.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply