Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη…

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη...3

Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ τοξικὰ ζιζανιοκτόνα τῆς Monsanto!!!
Εὑρέθη σὲ παιδικὲς χαρὲς καὶ σὲ μπῦρες!

Τοῦ Γιώργου Λεκάκη

Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ ἕνα τοξικὸ ζιζανιοκτόνο, ὕποπτο γιὰ καρκινογενέσεις (βλ. World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer, ποὺ ἀμφισβήτησε ἡ European Food Safety Authority).


Τὸ δηλητήριο αὐτὸ εὑρίσκεται ἀπὸ τὶς «παιδικὲς χαρές», ἔως τὸ φαγητό μας (ἐντοπίσθηκε σὲ 14 μπῦρες)!

Καὶ φυσικὰ καὶ στὸ αἷμα μας (εὑρέθη σὲ δείγματα οὔρων)!


Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι σὲ αὐτό, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουμε…

Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες, εὑρισκόμεθα γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευσή του!
Σήμερα ἡ Ἑλλὰς (καὶ οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως) θὰ κληθοῦν νὰ ψηφίσουν στὶς Βρυξέλλες.
Ὅμως ὁ ὑπουργὸς Β. Ἀποστόλου ἀκόμη δὲν ἔχει πάρει θέση!

Ἐπὶ ἕναν χρόνο ὁ πολυεθνικὸς κολοσσὸς Monsanto ἀσκεῖ τεράστια πίεση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν ἄδεια κυκλοφορίας τοῦ glyphosate, ποὺ ἀποκαλεῖται «ὁ θάνατος τοῦ Φρᾶντς», ἀπὸ τὸν χημικὸ John E. Franz ποὺ τὸ ἐφηῦρε (1970 καὶ ἡ Monsanto  τὸ λάνσαρε στὴν ἀγορὰ τὸ 1974).

Ἡ γλυφοσάτη/glyphosate δὲν ἀπειλεῖ μόνον τὴν ὑγιεία μας καὶ τὴν ὑγιεία τῶν παιδιῶν μας. Ἡ ἐξαρτημένη ἀπὸ τὰ χημικὰ γεωργία παράγει τὸ 1/3 τῶν ἀερίων θερμοκηπίου καὶ καταστρέφει τὸ οἰκοσύστημα. Δηλαδὴ τὴν ζωὴ τοῦ πλανήτου μας!

Ἡ ἀνανέωσις τῆς ἀδείας τοῦ glyphosate  ἦταν μία ὑπόθεση ῥουτίνας, ποὺ θὰ γινόταν πίσω ἀπὸ «κλειστὲς πόρτες». Ἀλλά, μὲ ὑπογραφές, δράσεις, emails, τηλέφωνα καὶ tweets, ἐπῆλθε ἡ ἀπαγόρευσις στὸ τραπέζι, τὴν ὁποία πλέον στηρίζουν τὰ 2/3 τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν (βλέπε Guardian)!

Εἴμαστε ἀντιμέτωποι μὲ μία ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες πολυεθνικὲς στὸν κόσμο. Τὸ glyphosate εἶναι τὸ σύμβολο τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Monsanto. Τῆς ἐπιφέρει ἐτησίως δισεκατομμύρια εὐρῶ κέρδη.

Ἐὰν καταφέρουμε τὴν ἀπαγόρευση στὴν Εὐρώπη, θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ glyphosate παγκοσμίως. Ἀλλὰ τὸ πιὸ σημαντικό: Θὰ ἐπιφέρουμε πλῆγμα στὴν σάπια διαδικασία ἀδειοδοτήσεως αὐτῶν τῶν χημικῶν καὶ στὴν παντοδυναμία τῶν πολυεθνικῶν.

Κι ὅλα αὐτά, διότι ἡ βιοτεχνολογία εἶναι σὲ λάθος χέρια.

Ἂς ἐνώσουμε ἀκόμη καὶ σήμερα τὶς φωνές μας. Μποροῦμε νὰ βγάλουμε αὐτὸ τὸ δηλητήριο ἀπὸ τὴν ζωή μας γιὰ πάντα.
Κάθε συμμετοχὴ μετρᾶ καὶ τὸ σύνολον τῶν ὑπογραφῶν θὰ προβάλλεται ζωντανὰ σὲ γιγαντοοθόνη στὶς Βρυξέλλες, ἀκριβῶς ἔξω ἀπὸ τὴν ψηφοφορία: AVAAZ.

Γιὰ ἀκόμη περισσότερα: «Καρκινογόνο τὸ ζιζανιοκτόνο Round Up Monsanto»

καὶ «οἱ Βρυξέλλες προτείνουν τὴν ἀνανέωση τῆς ἀδείας ἐμπορικῆς κυκλοφορίας τοῦ glyphosate».

Τὸ ἄρθρον τοῦ Γ. Λεκάκη:

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη...

ἀπὸ δημοσίευμα τοῦ Γιώργου Λεκάκη στὴν ἐφημερίδα Κόντρα τῆς Δευτέρας 6 Ἰουνίου

Ἡ ἐν λόγῳ δράσις εὐοδόθη.
Ἡ παράτασις χρήσεως τοῦ ζιζανιοκτόνου δὲν ἔγινε.

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη...1

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις αρνήθηκε να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας της γλυφοσάτης – του υπόπτου για καρκινογενέσεις ζιζανιοκτόνου και σύμβολο της αυτοκρατορίας της Monsanto.

H Monsanto πίστευε πως είχε την άδεια στο τσεπάκι της. Όμως 2 εκατ. από εμάς ενώσαμε τις φωνές μας μέσα από την μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία που έγινε ποτέ ενάντια στην γλυφοσάτη και με την δημόσια πίεση που ασκήσαμε θέσαμε υπό αμφισβήτηση το μέλλον του μοντέλου της Monsanto.

Η αρχική άδεια ρουτίνας προέβλεπε την κυκλοφορία αυτού του δηλητήριου για 15 ακόμη χρόνια. Μετά την πίεσή μας η πρόταση μειώθηκε σε 18 μήνες. Και αυτή την εβδομάδα, οι χώρες της Ευρώπης απέρριψαν ακόμη κι αυτή την κουτσουρεμένη άδεια!

Ο Πάβελ Ποκ, ευρωβουλευτής και ηγετική προσωπικότητα της μάχης κατά της γλυφοσάτης, μόλις δήλωσε: «το Avaaz είναι αναμφισβήτητα η κινητήρια δύναμη του αγώνα για την κατάργηση της γλυφοσάτης». Δες πώς μαζί κάναμε το αδύνατο δυνατό:…»

(περισσότερα στὸν ἀνωτέρο σχετικὸ σύνδεσμο)

Σαφῶς καὶ εἶναι μεγάλη νίκη τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν αὐτό.
Σαφῶς καὶ εἶναι σπουδαιότατον τὸ νὰ ξεφορτωθοῦμε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα δηλητήριά τους…
Ὅμως…
Διαβάζουμε:

«…Παρότι η άδεια εμπορικής διαθέσεως της γλυφοσάτης αναβλήθηκε σε επίπεδο ΕΕ, η απόφαση να επιτρέπεται ή όχι η εμπορική κυκλοφορία των ζιζανιοκτόνων που την εμπεριέχουν ως δραστική ουσία επαφίεται στο καθένα από τα κράτη μέλη, υπογράμμισε ο επίτροπος.

Η γλυφοσάτη είναι η δραστική ουσία των πλέον διαδεδομένων ζιζανιοκτόνων στην αγορά: του RoundUp της Monsanto, αλλά και ανταγωνιστικών προϊόντων των εταιρειών Syngenta, BASF, Bayer, Dupont και Dow Agrosciences….»

οἱ Βρυξέλλες προτείνουν τὴν ἀνανέωση τῆς ἀδείας ἐμπορικῆς κυκλοφορίας τοῦ glyphosate

Ἐὰν ἡ κάθε χώρα ἔχει περιθώρια ἐπιλογῆς χρήσεως (ποσοτικῆς καί, ὑποτίθεται, ἐλεγχομένης) καὶ δὲν εἶναι καθολικὴ ἡ ἀπαγόρευσις, τότε ἔχουμε πρόβλημα, ἰδίως στὴν χώρα μας, ποὺ οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες εἶναι τῆς λογικῆς «yes sir» γιὰ τὰ πάντα, πάντα καὶ παντοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὰ ἀμέτρητα νομικὰ «παραθυράκια» τοῦ νομικοῦ καὶ δικαστικοῦ μας οἰκοδομήματος.

Ἕνα ἄλλο ζήτημα, ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ, εἶναι ἡ δράσις τῆς Greenpeace γενικῶς καὶ οἱ καταγγελίες γιὰ κατασκοπεία-πρακτοριλίκι ἀπὸ τὴν Ἰνδία, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ στοχοποιημένη της δράσις κατὰ τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν. Οἱ τόσες πολλὲς καταγγελλίες κατὰ τῆς Greenpeace δὲν εἶναι στιγμιαῖες ἢ τυχαῖες, μὰ ἐπαναλαμβάνονται κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα. Ὁ ῥόλος της, ὡς ὀργανώσεως, εἶναι ἀρκετὰ ὕποπτος, ἰδίως σὲ θέματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ αἰολικά, τὶς ἀνεμογεννήτριες καὶ τὶς «λάμπες οἰκονομίας», ἀλλὰ καὶ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἑταιρεῖες ποὺ στοχοποιοῦν οἱ τοκογλῦφοι.

Ἡ Greenpeace ΔΕΝ χωρᾶ στὴν Ἰνδία ἐπεὶ δὴ εἶναι γεμάτη …πράκτορες!!!

Γιατί ἡ Greenpeace πολεμᾶ τήν Gazprom κι ὄχι τήν Shell;

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἐπίκειται μία πολὺ μεγάλη συμφωνία μεταξὺ Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀπολύτως μυστική, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔγγραφα ποὺ ἔφερε ἡ Greanpeace στὴν δημοσιότητα, τότε, ἐφ΄ ὅσον παρακαμφθῇ ἡ συμφωνία TTIP, περνᾶμε στὴν CETA καὶ στὴν TISA, ποὺ δὲν …ἐγγίζονται εὔκολα.
…καὶ καθαρίζουν στὰ μάτια μας, ἀλλὰ δὲν ἤξεραν περισσότερα, δὲν μποροῦσαν καὶ μᾶς …φορέθηκε ἕνα ἀκόμη κοστοῦμι!!!

Ἡ TTIP, ἡ CETA καὶ ἡ TISA

Γιατί ἡ Greanpeace …«κτυπᾶ» τήν TTIP;

Ἂς ἐλπίσουμε νὰ κάνουμε λάθος (πολλὲς «συμπτώσεις» ὅμως…!!!-γιὰ νὰ εἶναι σκέτες συμπτώσεις-) καὶ πράγματι πλέον φαίνεται ἀπίθανον ἡ Greenpeace  νὰ …ἄλλαξε στρατόπεδον!!!

Ὁ ὑφυπουργὸς τῶν πέντε ἡμερῶν, ἡ Greanpeace καὶ τὸ γάλα.

Ὅμως καὶ ἡ avaaz δὲν φαίνεται νὰ εἶναι κι ὅ,τι καλλίτερο…
Κακὰ τὰ ψέμματα… ἐλεγχόμενον τὸ …μαγαζάκι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ …ἐλέγχουν τὰ πάντα!!!

Ὁ Soros καί ἡ CIA πίσω (καί) ἀπό τήν avaaz;

Ἡ avaaz καὶ ἡ Greenpeace λοιπὸν πρωτοστατοῦν σὲ ἕναν ἀγῶνα κατὰ ἑνὸς συγκεκριμένου συστατικοῦ, ποὺ θὰ μποροῦσε, βάσει ὑπαρχουσῶν συμφωνιῶν, νὰ περνᾷ διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ στὸ πιάτο μας. Ἄλλως τὲ εἶναι πολλὰ ἐκεῖνα τὰ τρόφιμα ποὺ καλλιεργοῦνται σὲ χῶρες ὅπου ἡ Monsanto βασιλεύει. Ποιός θά τά ἐρευνήσῃ;

Τέλος ἡ νομοθεσία τῶν Η.Π.Α. δὲν ὑποχρεώνει τοὺς ἐπιχειρηματίες νὰ ἀναγράφουν στὴν σύστασιν τὸ ἐὰν ὑπάρχουν, ἢ ὄχι, μετηλλαγμένα τρόφιμα.

«…Τον Ιούλιο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ της Monsanto σε δικαστική διαμάχη της με 75χρονο γεωργό, τον οποίο και έκρινε ένοχο για παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας της πολυεθνικής. O Vernon Bowman καλείται πλέον να αποζημιώσει την εταιρεία, καθώς χρησιμοποίησε σπόρους της χωρίς να καταβάλει αντίτιμο στην ίδια , αλλά σε τρίτο πωλητή, ενώ παράλληλα τους χρησιμοποίησε δεύτερη φορά χωρίς την άδεια του παραγωγού, αναπαράγοντάς τους. Δημιουργώντας δεδικασμένο για πλήθος μικροκαλλιεργητών, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική απόφαση, που έγινε στόχος σφοδρής κριτικής….»

Καρκινογόνο τὸ ζιζανιοκτόνο Round Up Monsanto

Οἱ παραπάνω διεθνεῖς συμφωνίες, ὅπως γνωρίζουμε ἤδη, ἐπιτρέπουν στὶς πολυεθνικὲς μὲ ἕδρα τὶς Η.Π.Α. νὰ πετάξουν κάθε σκουπίδι τους στὸ τραπέζι μας. Καὶ ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ ὑπάρξουν …ἀντιδραστικοί.
Ὅπως ἐπίσης ἐννοεῖται πὼς παρὰ ἔγινε γνωστὸ τὸ Round Up καὶ ὑποψιάζομαι πὼς πάει πρὸς ἀντικατάστασιν μὲ κάτι ἄλλο, μὲ ἄλλο ὄνομα, ἄλλην σύστασιν ἀλλὰ πολὺ ἰσχυρότερον καὶ φονικότερον.
Λέτε νά ἔχασαν τό παιχνίδι τά τοκογλυφάκια μας τόσο εὔκολα;
Καί μέ τά πρακτοράκια τους ὁπουδήποτε διασκορπισμένα;
Ἤ μήπως ὄχι;

Γιὰ νὰ δοῦμε…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply