Μήν ἐγγίζεται τούς (πάσης φύσεως) μαρινάκηδες;

τί ἔγινε ῥέ κουδουνίστρες τῆς ἐπονομαζομένης δικαιοσύνης….
ἔστειλαν ἕνα δεματάκι σὲ κάποιον, ποὺ εἶχε ἀσχοληθῆ μὲ αὐτὰ ποὺ δὲν θέλετε νὰ ἀσχοληθοῦν (τὸ Νουρ 1 μωρέ …) καί  ἔστησαν τό σκηνικό ὄμορφα καί μέ την λογική «μήν ἀκουμπᾶτε τούς μαρινάκηδες καί τά σύν αὐτῷ καριόλια, γιατί κινδυνεύετε νά αὐτοεκραγεῖτε…»;

σὰν νὰ σᾶς λέν… «ἀσχοληθεῖτε μὲ τοὺς πλειστηριασμούς, ποὺ εἶναι καὶ ἀνώδυνα ῥέ… νὰ τραβᾶτε τὴν προσοχὴ τοῦ λαουτζίκου, ὅταν ἐμεῖς τὰ μ@υνόπανα τοῦ κυβερνητικοῦ μπλὸκ θὰ διαμορφώνουμε μέχρι καὶ τὰ ταξειδιωτικά μας ἐξοδάκια…»

τί… μόνον ὁ νικολάκης παπανδρέου (υἱὸς τοῦ ἀειμνήστου μαλάκα ἀρχιπροδότου ἀνδρέα) θά τρώη σολωμούς (ὅταν πρωθυπούργευε τὸ ἕτερον μουσειακὸ μαλακισμένο τέκνο γιωργάκης…);;

δηλαδή οἵ τοῦ SSύριζα στόν νεροχύτη κατούρησαν;…
πῶς δηλαδή…
νά πᾶν γιά κορδέλες στό νέο ἀεροδρόμιο τῆς Πάρου καί νά μήν τσιμπήσουν ἕνα 50κιλο τσιποῦρες πελαγίσιες;…
τί… μόνον ἀρχίδι@ θά τσιμποῦν οἱ ἄνθρωποι;…

Μήν ἐγγίζεται τούς (πάσης φύσεως) μαρινάκηδες;

ἅ……τὸ σωστὸ νὰ λέγεται…

Καφετζόπουλος Χάρης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply