Φιμώνει περιοδικό ὁ Κοτζιᾶς;

Ὁ Κοτζιᾶς «κλείνει» περιοδικὸ μὲ συνήγορο τὸν κολλητό του Μαντζουράνη.

Παρὰ τὶς ὑποχρεώσεις του ὡς ἐκπροσώπου τοῦ «κράτους δικαίου» νέου τύπου, ὁ Ἰωάννης Κ. Μαντζουράνης αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἔχει νὰ φέρῃ εἰς πάρας καὶ μίαν ἄλλην, σημαντικὴ ὑπόθεση…
Να προχωρήσῃ στὴν ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση εἰς βάρος τῆς Athens Review of Books, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ, ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν.

Φιμώνει περιοδικό ὁ Κοτζιᾶς;

Στὸ περιοδικὸ κοινοποιήθηκε, ἤδη, τὸ «ἐκτελεστὸ ἀπόγραφο» τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ζητώντας νὰ καταβάλῃ στὸν Κοτζιᾶ «λύτρα» ἀξίας 18.311,59 εὐρῶ.

Ἄμεμπτος νομικὸς ὁ Μαντζουράνης, κατόρθωσε νὰ κερδίσῃ στὸ Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν τὴν δίκη ποὺ εἶχε ἐγείρη ὁ «ἐντολεύς» του Κοτζιάς. Ἀρχικὰ ζητοῦσε ἀποζημίωση 250.000 εὐρῶ, μὲ ἀφορμὴ τὴν δημοσίευση μίας ἐπιστολῆς στὴν ARB, ποὺ ἀξιολογοῦσε τὸν Κοτζιὰ ὡς «τὸν πιὸ ἀκραῖο καὶ φανατικό, σκληρὸ καὶ ἀμείλικτο κνίτη τῆς γενεᾶς μας/του, ἕναν πραγματικὸ γκαουλάιτερ τοῦ σταλινισμοῦ».

Ἔκτοτε, μὲ μεθοδεύσεις οἰκεῖες στὸ παρελθόν τοῦ, ὁ Κοτζιὰς προσπαθεῖ νὰ φιμώσῃς τὴν Athens Review of Books καί, ἐὰν εἶναι δυνατόν, νὰ τὴν κλείσῃ.

Κοντόπουλος Χάρης

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply