Βόλτες …ἀρκουδίσιες στὴν Καστοριά!!!

Αὐτὴ ἡ Ἀρκουδίτσα εἶναι ποὺ ἀνεστάτωσε σήμερα τὴν πόλι τῆς Καστοριᾶς, μὲ τὶς βολτίτσες ποὺ ἔκανε ἐπάνω στὴν παγωμένη λίμνη.

Δὲν ἦταν τουριστικὴ ἀτραξιόν, ποὺ ὀργάνωσε ὁ Δῆμος, οὔτε τὴν ἀμόλησαν οἰοκολόγοι, ὅπως πολλοὶ θὰ ἐπίστευσαν.
Μία τσάρκα βγῆκε νὰ δῆ τί γίνεται.

Πάντως, μὲ τὶς συντονισμένες προσπάθειες ἀπὸ τὴν ὁμάδα ἐκτάκτου ἐπεμβάσεως τοῦ «Ἀρκτούρου», μελῶν τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριᾶς καὶ τῆς Ἀστυνομίας, ἡ ἀρκούδα ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὴν πόλι, βγαίνοντας στὸ σημεῖον ἀπὸ ὅπου εἶχε ἀνεβεῖ ἐπάνω στὴν παγωμένη λίμνη.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply