Θράκης Ἄβδηρα

ΑΒΔΗΡΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Η πόλη που στα νομίσματά της την χαρακτήριζε ο Γρύπας. Ελέγχοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τα χρυσοφόρα όρη της «Λεκάνης», ανεδείχθη στην πλουσιότερη πόλη του βορρά. Αυτό συνέβαινε έως και τα μισά του 4ου π. Χ. αιώνα. Αναρίθμητους νομισματικούς τύπους εξέδωσαν τα Άβδηρα, μέσα σε δυο αιώνες ακμής. Εξέχουσα θέση, κατείχαν τα ιερά νομίσματα της πόλεως. Τα Καβείρια μυστήρια των μεγάλων θεών της Σαμοθράκης, αποτυπώνονται παραστατικά σε δεκάδες νομισματικούς τύπους.


Το δηλωτικό των μεγάλων θεών (Θ) μας προσανατολίζει στα Καβείρια (1) και σε Απολλώνιο χώρο (2), όπου γινόταν και χρησμοδοσία (3). Ο Διόνυσος βέβαια (4) είχε την τιμητική του στην τοπική λατρεία και οι κάτοικοι δεν παρέλειψαν σε μοναδικές παραστάσεις, να απεικονίσουν σατύρους (5), μαινάδες (6) όπως και τον Πάνα (7). Η Άρτεμις δεν θα μπορούσε να λείψει από εκεί (8), αλλά και η στήλη του Ερμού (9), που όπου υπήρχε, χαρακτήριζε Καβείρια ιερά.

Ο Γρύπας, όπως γράφτηκε σε ιδιαίτερο άρθρο στον ΝΑΥΣΙΝΟΟ, ήταν ο επίσημος προστάτης των μεγάλων θεών, αλλά και βασιλέων. Τα νομίσματα των Αβδήρων, όπως εύκολα διαπιστώνει κάποιος, ανήκουν στα αριστουργήματα της κλασικής αρχαιότητας.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply