Θεοφίλου καὶ Κασσιανῆς ἀγκαλιασμένες λέξεις

Ἀγκαλιασμένες λέξεις, ἑνὸς ἀνεκπληρώτου ἔρωτος.

Στὰ στενὰ σοκάκια τῆς Πόλεως τῶν πόλεων τὸ νέο διεδόθη γρήγορα.
Εὑρισκόμεθα κάπου στὸ 830 μχ. γιὰ νὰ σᾶς μεταφέρω λίγο στὸν χρόνο. Ὁ νεαρὸς αὐτοκράτωρ Θεόφιλος εὑρίσκετο σὲ ἡλικία γάμου καὶ ἡ μητριά του, ἡ κυρὰ Εὐφροσύνη ὀργανώνει σήμερα τὸ βράδυ μίαν περίεργη συνεύρεση. Ἐκάλεσε τὶς ὡραιότερες κόρες τῆς βασιλευούσης στὸ παλάτι, ὥστε ὁ Θεόφιλος νὰ διαλέξῃ μίαν γιὰ γυναῖκα του.

Τὸ κουτσομπολιὸ στὰ πέριξ εἶχε ἀρχίση ἀπὸ νωρίς…
Ποιά θά ἦταν ἡ τυχερή;
Εἶχε μήπως ἤδη κάποιαν κατά νοῦ;
Συνέχεια

Τὸ ταχύτερον πλάσμα τοῦ πλανήτου μας…

Πετρίτης
(Falco peregrinus)Τὸ ταχύτερον πλάσμα τοῦ πλανήτου μας...

Συνέχεια

Στὴν λίμνη Chiemsee…

Εἰδυλλιακὸ τοπίο στὴν λίμνη Chiemsee, στὴν Νότιο Γερμανία, μὲ τὸ νησάκι Herreninsel στὸ βάθος.Στὴν λίμνη Chiemsee...

Συνέχεια

Ἡ θυγατέρα τοῦ Ὑπερίωνος…

Μακρυνὴ κόρη του Ὑπερίωνος, γιὰ λίγο κοντά μου νὰ σὲ ἔφερναἩ θυγατέρα τοῦ Ὑπερίωνος...2 Συνέχεια

Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!

Ὄχι, δὲν ἔχω γυρίσει τὶς φωτογραφίες ἀνάποδα.
Εἶναι οἱ καθημερινὲς ἀερομαχίες ποὺ δίνουν δύο ἄσπονδοι ἐχθροί, οἱ Κουροῦνες καὶ τὰ Γεράκια.
Ἀερομαχίες ποὺ θὰ τὶς ζήλευαν καὶ οἱ καλλίτεροι πιλότοι τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας.Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!3 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!4 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!1 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!2

 Κάθε φορὰ ποὺ συναντῶνται οἱ Κουροῦνες προκαλοῦν καὶ παρενοχλοῦν ὅσο περισσότερο μποροῦν τὰ γεράκια.
Εἶναι πιὸ μικρὲς καὶ εὐέλικτες καὶ γιὰ αὐτὸ δύσκολα μπορεῖ νὰ τὶς πιάσῃ τὸ στιβαρὸ γεράκι, ἀλλὰ ἐὰν ποτὲ πέσουν στὰ νύχια του….

Τὸ σκηνικὸ ποὺ χαρίζουν πάντως εἶναι μοναδικό!!!

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος