Ἡ θυγατέρα τοῦ Ὑπερίωνος…

Μακρυνὴ κόρη του Ὑπερίωνος, γιὰ λίγο κοντά μου νὰ σὲ ἔφερναἩ θυγατέρα τοῦ Ὑπερίωνος...2 Συνέχεια

Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!

Ὄχι, δὲν ἔχω γυρίσει τὶς φωτογραφίες ἀνάποδα.
Εἶναι οἱ καθημερινὲς ἀερομαχίες ποὺ δίνουν δύο ἄσπονδοι ἐχθροί, οἱ Κουροῦνες καὶ τὰ Γεράκια.
Ἀερομαχίες ποὺ θὰ τὶς ζήλευαν καὶ οἱ καλλίτεροι πιλότοι τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας.Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!3 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!4 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!1 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!2

 Κάθε φορὰ ποὺ συναντῶνται οἱ Κουροῦνες προκαλοῦν καὶ παρενοχλοῦν ὅσο περισσότερο μποροῦν τὰ γεράκια.
Εἶναι πιὸ μικρὲς καὶ εὐέλικτες καὶ γιὰ αὐτὸ δύσκολα μπορεῖ νὰ τὶς πιάσῃ τὸ στιβαρὸ γεράκι, ἀλλὰ ἐὰν ποτὲ πέσουν στὰ νύχια του….

Τὸ σκηνικὸ ποὺ χαρίζουν πάντως εἶναι μοναδικό!!!

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

Μία εὐτυχισμένη μητέρα στὸν Γράμμο…

Γράμμος…
Μία εὐτυχισμένη μαμά…Μία εὐτυχισμένη μητέρα στὸν Γράμμο...1

Συνέχεια

Ὁ Νταής!!!

Ἕνα, σπάνιο γιὰ τὴν Λίμνη μας, Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis) ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του καὶ ὅπως φαίνεται, ἐγκλιματίσθηκε γρήγορα καὶ ἔγινε ὁ Νταὴς ἀνάμεσα στοὺς Καστανοκέφαλους.

Ὁ Νταής!!!1 Συνέχεια

Ὁ Φαίδων…

Ὁ Φαίδων.

Κοιμόμαστε ἥσυχοι, καθαρίζει ὁ Φαίδων.
Ὁ Φαίδων...

Συνέχεια