Μία ζωγραφιά…

Ἀετομηλίτσα, Νομὸς Ἰωαννίνων.Μία ζωγραφιά...

Μία ζωγραφιὰ στοὺς πρόποδες τοῦ Γράμμου, σὲ ὑψόμετρο 1450 μέτρα.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply