Ἄς ἀποκτήσουμε πλεόνασμα καλοσύνης καὶ γαλήνης…

Ἄς ἀποκτήσουμε πλεόνασμα καλοσύνης καὶ γαλήνης...

Γερνᾶμε ὅλοι ἀλλὰ μὲ τὸν δικό του τρόπο ὁ κάθε ἕνας.
Μόνον ποὺ γερνώντας ἀποτυπώνεται στὸ πρόσωπό μας ἡ ψυχή μας.
Ἡ καλοσύνη ἤ ἡ σκληράδα της.
Κι ἀνάλογα μὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς χαρακτηρίζει σὰν ἄτομα, εἶτε κακογερνᾶμε κι ἔχουμε στριφνὰ καὶ δύστροπα πρόσωπα, εἶτε καλογερνᾶμε καὶ ἀνθίζει ἕνα χαμόγερλο πλατύ, ἀκόμη καὶ στὸ βλέμμα!!!

Τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ ἔχουμε πλεόνασμα καλοσύνης καὶ γαλήνης στὴν ψυχή…
Τίποτα ἄλλο…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply