Γιατί μία φορὰ ζοῦμε…!!!

Καλημέρα!!!
Γιατὶ μία φορὰ ζοῦμε...!!!

Μὲ Ἀγάπη γιὰ τὴν Ζωή…
Μὲ Ὀμορφιὰ στὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματα…
Μὲ Φῶς στὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιά…
Μὲ Θαύματα στὴνψυχή μας…

Γιατὶ μίαν φορὰ μονάχα ζοῦμε…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply