Ὅ,τι πουλάῃ…

Ὅ,τι πουλάει...Συνήθως εἶναι καὶ σκουπίδι…
Ἄχρηστο… Περιττό…

Ὅ,τι διαφημίζεται, γιὰ νὰ πουληθῇ, προβάλλεται, διαδίδεται, ἕλκει τὰ «φῶτα τῆς δημοσιότητος» εἶναι ἄχρηστο.
Εἶναι τεχνητό… Εἶναι ἐλεγχόμενον…
Εἶναι τμῆμα αὐτοῦ ποὺ λέμε προπαγάνδα καὶ μᾶς στοχεύει.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ σκιάζει τὶς πραγματικὲς ὀμορφιὲς καὶ τὶς ἀλλοιώνει!

Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν…
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παραμενουμε θύματα ἤ ἐὰν θὰ γίνουμε ἐλεύθεροι Ἀνθρωποι!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply