Ἕνα παρὰ φύσιν φαινόμενον…

Ἀπίστευτο !!!!!

Δὲν πίστευα στὰ μάτια μου μὲ αὐτὸ ποὺ ἀντίκρυσα σήμερα τὸ πρωὶ στὰ ὑγρολείβαδα τοῦ Μαυροχωρίου, στὴν λίμνη Καστοριᾶς.
Ἕνα Ἄλογο μὲ δύο γεννητικὰ ὄργανα!!!

Ἕνα παρὰ φύσιν φαινόμενον...

Ὁ ἰδιοκτήτης του, μὲ τὸν ὁποῖο μίλησα προσωπικά, μοῦ εἶπε πὼς αὐτὸ τὸ «πρόβλημα» στό ἄλογό του παρουσιάσθηκε τὸν τελευταῖο μῆνα.
Ἀφοῦ εἰδοποιήθηκαν οἱ ἀρμόδιες ἀρχές, κλιμάκιο τῆς κτηνιατρικῆς τοῦ ΑΠΘ εὑρίσκεται καθ ὁδὸν πρὸς τὴν Καστοριὰ γιὰ νὰ ἐρευνήσῃ τὸ θέμα.
Πιθανὸν τὸ πρόβλημα νὰ προέρχεται ἀπὸ κάποιον ἰὸ ἡ μικρόβιο, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὴν λίμνη καὶ εὐθύνεται γιὰ αὐτὴν τὴν μετάλλαξη.
Οἱ ἐπιστήμονες τοῦ ΑΠΘ θέλουν νὰ ἀνακαλύψουν καὶ νὰ ἀπομονώσουν τὸν ἰὸ πρὶν καταφέρῃ νὰ ἐξαπλωθῇ καὶ ἴσως νὰ προσβάλῃ καὶ ἄλλα εἴδη θηλαστικῶν στὸ Δῆμο Καστοριᾶς.

Τὸ ἀπόγευμα πάντως ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Καστοριᾶς καὶ ἄλλοι γυναικεῖοι φορεῖς τοῦ Δήμου θὰ κάνουν πορεία διαμαρτυρίας στὸ γραφεῖο τοῦ Δημάρχου μὲ αἴτημα νὰ ἀπομακρυνθῇ τάχυστα ἀπ΄ τὸν Νομό μας τὸ κλιμάκιο τῆς κτηνιατρικῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ ἡ πλήρης ἀναστολὴ τῶν ἐρευνῶν ποὺ προτίθενται νὰ διεξαγάγουν.

Καπουργᾶς Κώστας

(Visited 821 times, 1 visits today)
Leave a Reply