Μία φιλόξενος λίμνη…

Λίμνη τῆς Καστοριὰς «Μία φιλόξενη λίμνη»

Τὸ μεγάλο ταξείδι, γιὰ ὅλα τὰ ἀποδημητικά, ἔχει πλέον ἀρχίση.
Ἐρχόμενα ἀπὸ τὴν μακρινὴ Ἀφρικὴ θὰ διανύσουν πολλὲς χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ να φθάσουν στὰ μέρη ἀναπαραγωγῆς τους, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἕως τὶς χῶρες τοῦ μακρινοῦ βορρᾶ. Συνέχεια

Στὴν φωλιὰ τοῦ φιδαετοῦ…

Στὴν φωλιὰ τοῦ Φιδαετοῦ (Circaetus gallicus) κάπου κρυμμένη στὰ δάση τῆς Καστοριᾶς.
Μιὰ μητέρα ποὺ ἀξίζει ὅλα τὰ μπράβο τοῦ κόσμου.

Ὁ Φιδαετός, σὲ ἀντίθεση μὲ πάρα πολλὰ ἄλλα πτηνά, κλωσσᾶ τὰ αὐγά του γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἐνάμιση μῆνα.
Κατόπιν συνεχίζει νὰ μὴν ἐγκαταλείπῃ τὴν φωλιά.
Μόνον ὅταν γίνουν τὰ μικρὰ δύο μηνῶν ἀρχίζει νὰ φεύγῃ γιὰ κάποιες ὦρες, ὥστε νὰ εὕρῃ τροφὴ γιὰ τὰ μικρά της, ἀλλὰ  καὶ γιὰ τὴνἰδία.
Τρεισίμιση μῆνες λοιπὸν εἶναι καθηλωμένη στὸ ἴδιο σημεῖο, ὅπως τὴν βλέπετε στὴν φωτογραφία ποὺ ἔβγαλα σήμερα. Συνέχεια

Μητέρα Φύσις, ἐμπνευστὴς τῆς τέχνης.

Αὐτὸς ὁ «Πίνακας» θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κάποιο ἔργο τοῦ Kandinsky, ἤ κάποιου ἄλλου καλλιτέχνου τοῦ ῥεύματος τοῦ Ἀφηρημένου Ἐξπρεσιονισμοῦ.
Δὲν εἶναι ὅμως.
Συνέχεια

Ἕνα χιονοτσίχλονο.

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis) Φαλακρὸ Δρᾶμας.

Ἀνακαλύπτοντας τὰ μυστικὰ τοῦ πανέμορφου Φαλακροῦ.

Μιὰ εὐχάριστη ἐκπλήξις καὶ σημαντικὴ καταγραφὴ μοῦ ἐπεφύλαξε σήμερα τὸ Φαλακρό. Συνέχεια

Νεροκατσέλα ἡ …ἀκατάδεκτη!

Νεροκοτσέλα

Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus) Καστοριά.
Ἄλλο ἕνα φαντασματάκι τῆς λίμνης, ἐπὶ δύο μῆνες τὴν κυνηγοῦσα χωρὶς ἀποτέλεσμα κάποια δεύτερα ἐμφανιζόταν χωρὶς νὰ καταφέρῳ οὔτε ἕνα κλικ. Προχτὲς ὅμως καθὼς εἴχαν περάση τρεῖς  ὦρες στὸ ἴδιο μέρος, λίγο πρὶν φύγω, εἶχε ἤδη βραδυάση, Συνέχεια

Βαλτόπαπιες.

Περισσότερες ἀπὸ δέκα Βαλτόπαπιες (Aythia nyroca) φιλοξενεῖ ἡ Λίμνη Καστοριᾶς.

Νὰ σημειώσω πὼςἡη Βαλτόπαπια εἶναι εἶδος ποὺ ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνισι. Συνέχεια