Ὑποχρεωτικὴ διάδοσις ὁμοφυλοφιλίας ἀπὸ τοὺς …«φορεῖς»!!!

Οἱ λεγόμενοι «φορεῖς» ὅσον ἀφορᾶ στὸ πρόγραμμα περὶ τῆς «ἐμφύλου ταὐτότητος» τοῦ ὑπουργείου Παιδείας – αὐτὰ τὰ γκλομπαλιστικὰ ἀπόβλητα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, οἱ καριερίστες πατριδομηδενιστὲς τοῦ ΣΥ ΡΙΖ Α εἶτε εἶναι θύύματα τῆς λιμπεραλιστικῆς προπαγάνδας, ἀφελεῖς ξερόλες, εἶτε σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ποὺ ἔχει στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς κοινωνίας καὶ ἰδίως τῆς νεολαίας, ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν πὼς αὐτὸ ποὺ ἐνοχλεῖ τὴν κοινωνία εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν λιμπεραλιστῶν τῆς Δύσεως, γιὰ τὴν διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὴν χώρα μας.

Στὴν Ἑλλάδα δὲν δημιουργεῖ κάποιος πρόβλημα στοὺς ὁμοφυλοφίλους, μποροῦν ἀνενόχλητα νὰ ζοῦν τὴν καθημερινότητά τους, ὅπως κάθε πολίτης τῆς χώρας, σὲ μόνιμες ἤ ἐφήμερες σχέσεις.
Ὅμως εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ἀπροκάλυπτος προπαγάνδα γιὰ τὴν διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καθὼς καὶ ἀπολύτως κατακριτέα ἡ ἀντίστοιχη διαφήμισις καὶ προβολὴ τῶν LGBT στὰ πρότυπα τῆς νεολαίας.

Ἡ ἀπαξίωσις στοὺς δολίους αὐτοὺς καρπαζοεισπράκτορες τῶν λιμπεραλιστῶν, καθὼς καὶ ἡ ἀντίστασις καὶ ἡ διαμαρτυρία τῆς κοινωνίας στὴν εἰσαγωμένη διαλυτικὴ προπαγάνδα τῶν LGBT, θὰ εἶναι διαρκὴς καὶ σθεναρή.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

Σημείωσις

Ἐπεὶ δὴ πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα κρύβεται ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ (ἀποπληθυσμός), καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ἀπόλυτος καὶ καθολικὸς ἔλεγχος τῶν μαζανθρώπων, ποὺ κατευθύνονται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία (ἐπισήμως) σὲ προγράμματα ποὺ χρηματοδοτῶνται καὶ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τὰ ἱδρύματα Ῥοκφέλερ…

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

…καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀκούσουμε καὶ ἕναν καθηγητή, ποὺ κάτι ξέρει ἐκ τῶν …ἔσω…!!!

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἐὰν ἡ παιδεία εἶναι Δούρειος Ἵππος, τότε ὅλοι μας εἴμαστε ἀπολύτως προγεγραμμένοι, γιὰ τοὺς σχεδιαστὲς αὐτῶν τῶν προγραμμάτων ἀποπληθυσμοῦ.

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ μᾶς θεωροῦν προγεγραμμένους, ἐπαφίεται στὴν δική μας συνείδησιν, ἀντίδρασιν καὶ δράσιν τὸ ἐὰν θὰ σώσουμε, ἤ ὄχι, κάτι ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὁρίζει τὸ Κατὰ Φύσιν…

Ὅμως, κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς ὅ,τι κι ἐὰν κάνουν, αὐτή, ἡ ἀναγκαία, γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Ἀνθρώπου, «μαγιά» συνειδητοποιημένων ὑπάρχει καὶ «δουλεύει» σὲ βάθος, τόσο καλά, ποὺ κάποιοι ἤδη γνωρίζουν τὸ ἄσκημο τέλος τους.

Φιλονόη

 

 

 

Leave a Reply