Χρειάζονται καὶ γιὰ τὴν Κύπρο ἀποδιοπομπαίους τράγους…

Ἡ ἱστορία τοῦ Νίκου Σαμψὼν ἀγαπητοί μου εἶναι μία πορεία ἀγῶνος γιὰ τὴν Ἕνωση, ἀγῶνος γιὰ τὴν Κύπρο, Ἀντι-ἀποικιακοῦ Ἀγῶνος
Οἱ προδότες ἀγαπητοί μου δὲν μπαίνουν φυλακὴ ἰσοβίως…
Οἱ προδότες ἀγαπητοί μου δὲν βασανίζονται ἀπάνθρωπα!

Λοιπόν, ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρῃ -ποὺ εἶμαι σίγουρος πὼς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει – νὰ βγῇ ἡ ἀλήθεια στὴν ἐπιφάνεια, βγᾶλτε τὰ κομματικά σας γυαλιά, ἀφῆστε τα στὸ γραφεῖο σας καὶ βᾶλτε τὸ μυαλό σας νὰ δουλέψῃ…

  • Ποιοί, ἀπὸ ποῦ καὶ γιατί ἤθελαν νὰ στρέψουν τὶς εὐθῦνες γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974 πρὸς τὸν μοναδικὸ ἄνθρωπο ποὺ δὲν εἶχε πρωταγωνιστικὸ ῥόλο, ἧτοι, τὸν Λεβέντη, ἀλλὰ «ἀκραῖο» (!!!), ὅπως τὸν ἀπεκάλεσε ὁ Kissinger, σὲ meeting μὲ τοὺς συνεργάτες του, στὸ State Department, Νῖκο Σαμψών;;;
  • Πῶς καί γιατί ἐτοποθετήθη ὁ Σαμψών ὡς Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀπό τους πραξικοπηματίες;
  • Ποιός εἶχε δεχθῆ πρίν τό πραξικόπημα, νὰ ὁρκισθῇ Πρόεδρος μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ πραξικοπήματος, ἀλλά μόλις ἐξεδηλώθη αὐτό, ἐκεῖνος ὐπανεχώρησε;

Καὶ βέβαια…
Ποῦ ἠκούσθη νά γίνεται ἔρευνα γιά τό 1974 καί νά μήν κλητεύονται νά καταθέσουν ἐκ κυρίως Ἑλλάδος Στρατιωτικοί, Πολιτικοί καί Διπλωμάτες; Τί σόι ἔρευνα ἦταν αὐτή;

Πιὸ μεγάλη ἀξία ἔχει ἡ μαρτυρία ἑνὸς στρατιώτου τοῦ 281 ΤΠ, παραδείγματος χάριν, ἀπὸ τὸν Ταγματάρχη τοῦ ΓΕΕΦ, ποὺ εἶπε τὸ φοβερὸ «Κύριοι πᾶτε γιὰ ὕπνο», τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς εἰσβολῆς;;; Δὲν ἔπρεπε νὰ κληθῇ νὰ καταθέσῃ ποιός τόν διεβεβαίωσε ὅτι δέν συντρέχει κάποιος λόγος ἀνησυχίας γιά τουρκική ἀπόβαση, ὥστέ νά ξεστομίσῃ αὐτήν τήν φράση;;;

Κι ἐὰν δὲν ξέρετε τὸ ὄνομά του κύριοι ῥωτῆστε με νὰ σᾶς πῶ…!!!
Ἔτσι γίνεται ἡ ἔρευνα κύριοι τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς…

Καὶ βέβαια συντόμως θὰ βγάλω κάποια ἔγγραφα ἀπὸ τὸ State Department μὲ τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις τοῦ Kissinger, ὅταν ἔμαθε ὅτι ᾡρκίσθηκε ὁ Σαμψών ὡς Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀπὸ τοὺς πραξικοπηματίες…
Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δείχνει ὅτι δὲν ἦταν κάτι προσχεδιασμένο… Σὲ σχέση πάντα μὲ τὸν Νῖκο Σαμψών…

Προσεχῶς…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος 

 

(Visited 196 times, 1 visits today)
Leave a Reply