Δικαστικὴ ἀπόφασις ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικίνδυνη τὴν χρῆσιν κινητῶν!!!

Μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση παρακαλῶ!
Ἐπικίνδυνη ἡ πολύωρος χρῆσις κινητῶν τηλεφώνων!!!

Italian court rules cellphone use linked to tumor

Ἡ πρώτη ἱστορικὴ ἀπόφασις, ἰταλικοῦ δικαστηρίου, ποὺ ἀποδέχεται τὴν σχέση μεταξὺ κινητοῦ τηλεφώνου καὶ ὄγκων τοῦ ἐγκεφάλου, μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὰ πάντα στὴν χρῆση τῶν κινητῶν!
Τὸ ἰταλικὸ δικαστήριο μὲ τὴν ἐτυμηγορία του ἀπεδέχθη ὅτι ὁ καρκίνος τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ Romeo, ποὺ ἔπληξε τὸ 23 % τῆς τῆς συνολικῆς του σωματικῆς λειτουργίας, ὀφείλεται στὴν συνεχὴ χρήση τηλεφώνου, γιὰ ἐργασιακοὺς λόγους.
Καὶ γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἐπεδίκασε τὸ ποσὸ τῶν 535 εὐρῶ ἀνὰ μῆνα, ὡς ἀποζημίωση, γιὰ τὴν βλάβη ποὺ ὑπέστη.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δίκης ὁ Romeo εἶπε ὅταν ἀναγκαζόταν νὰ χρησιμοποιῇ τὸ κινητό του, γιὰ περίπου τρεῖς μὲ τέσσερις ὧρες ἡμερησίως, ἐπὶ 15 συνεχόμενα ἔτη!

Ἐπικίνδυνος λοιπὸν ἡ πολύωρος χρῆσις κινητῶν τηλεφώνων.
Σίγουρα εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν, καθημερινῶς, περισσότερες ἀπὸ τρεῖς μὲ τέσσερις ὧρες.
Εἶναι καιρὸς νὰ πάρουν τὰ μέτρα τους.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply