Ἴδιες μέθοδοι χειραγωγήσεως …ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων!!!

Τὸ σενάριο τὸ ἴδιο.

Ἀφοῦ θέτουν τὴν ὑποψηφιότητά τους, στὴν συνέχεια φροντίζουν γιὰ τὴν …«ἐξαφάνιση» τοῦ ἀντιπάλου!

Ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Φρανσουὰ Ὀλάντ, μὲ ἀντίπαλό του τὸν Ντομινὶκ Στρὸς Κάν.

Τώρα ἦταν ὁ Μακρὸν μὲ ἀντίπαλό του τὸν Φιγιόν.

Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ θέμα ἀποπομπῆς τῶν ἀντιπάλων, ἡ «ἠθικὴ καὶ τὰ ἤθη».
Τὰ ἀγαπημένα θέματα τῶν πουριτανῶν προτεσταντῶν!
Καὶ ἔτσι, ἀναλαμβάνουν οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τὴν διακυβέρνηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply