Λεπτομέρεια ἀπὸ τὸ χρυσὸ καριοφίλι τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ

Τὸ χρυσὸ καριοφίλι τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ

Εἶναι εὑρέως γνωστὴ ἡ ἀπεριόριστος πίστις τοῦ Ἀλῆ εἰς τὸν Αἰτωλὸν ἅγιον, ποὺ δέκα χιλιάδες ἑβραῖοι ἢθελαν τὸν θάνατόν του κι ἕνας ὄχι.

Δόσατε προσοχὴ στὸ σύμβολον ποὺ εὑρίσκεται στὸ πίσω μέρος τοῦ κοντακίου, τὸ ὁποῖον κι ἐκτίθεται σὲ περίοπτο θέσιν, στὸ Μουσεῖον «Ἀλῆ πασσᾶ καὶ ἐπαναστατικῆς περιόδου», στὸ νησὶ τῶν Ἰωαννίνων.

Πανορμίτης Σπανὸς

Σχόλια-Ὑποσημειώσεις ἀπὸ φίλους

Ὁ γύφτουλας εἶχε ἑλληνικὲς ῥίζες.
Χοῦσσος τὸ πραγματικὸ ἐπώνυμον.
Μὲ μάννα Ἑλληνίδα, καθαρόαιμη.
Ἡ ῥίζα ἐκ πατρὸς ἀπὸ τὰ Τρίκαλα!!!

Ὁ κουμπάρος μου Γιῶργος Μ… ἔχει κληρονομήσει τὸ πατρογονικό του σπίτι, στὴν παλαιὰ πόλη τῶν Τρικάλων. Ἐκεῖ ὑπῆραν πολλὰ προσωπικά του ἀντικείμενα…
Μιλοῦσε κι ἔγραφε τὰ ἑλληνικὰ σὲ δημοτικὴ γλῶσσα.

Τουρκικὰ δὲν ἐγνώριζε νὰ γράφῃ.

Κώστας Λαγουδέρης

Ἡ μητέρα του Χάμκω ἀπὸ τὴν Κόνιτσα Ἰωαννίνων.
Τὸ σπίτι της μισογκρεμισμένο καὶ ἦταν σχολεῖο (Γυμνάσιο) ἔως τὸ 1969…

Δῶρα Πλακᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply