Δανεικὰ δὲν πήραμε μαζὺ μὲ τὸ 4ον μνημόνιον…

…ἤ, μὲ λιγότερα λόγια, αὐτό…

«Οἱ δικές μου γνώσεις στὰ οἰκονομικὰ εἶναι στὰ ἐπίπεδα τοῦ μπακάλη. Δὲν καταλαβαίνω πολλὰ ἀπὸ οἰκονομικά»

«Χωρὶς αὐτό», -ὅπως εἶπε- «νὰ θεωρηθῇ μομφὴ πρὸς τοὺς μπακάληδες.»

«Δὲν ὑπάρχει μὲ ἀκρίβεια ὅτι γιὰ κέθε μέτρο ποὺ χάνεται θὰ ὑπάρχη καὶ ἕνα εὑρῶ ποὺ ἀναπληρώνεται» εἶπε ὁ βουλευτὴς τῆς πλειοψηφίας.

Φυσικά. Γιατί νά θεωρηθῇ μομφή;;
Ὁ μπακάλης ἔχει μαγαζὶ καὶ πρέπει νὰ παλέψῃ μὲ τὴν ἐφορία, τὰ τρόφιμα

ποὺ λήγουν, τὶς ἐπιταγές, τοὺς φόρους. Ἂν δὲν τοῦ κάτσῃ, καταστρέφεται. Δὲν παίρνει μισθὸ ἐργατοπατέρος βρέξει χιονίσει. Οὔτε μισθὸ βουλευτοῦ.

Μπορεὶ βέβαια νὰ μὴν ξέρῃ ἀνώτερα οἰκονομικὰ γιὰ νὰ δανεισθῇ ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ἀγορές…
Ἀλλά, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμει, οὔτε κι ἐσὺ ξέρεις… Μόλις μᾶς τὸ εἶπες…

Τὰ εἶπε ὁ βουλευτὴς Δράμας στὴν βουλή, κ. Καραγιαννίδης, ποὺ ἀνέλαβε νὰ εἶναι ὁ εἰσηγητὴς γιὰ τὸ πολυνομοσχέδιο τοῦ μνημονίου.

Νὰ προσθέσω πὼς γιὰ τέσσερα + δισεκατομμύρια μέτρα, γιὰ αὐξήσεις φόρων καὶ γιὰ τὸ δέσιμο ὅλων τῶν ἐπομένων κυβερνήσεων μὲ αὐτὸν τὸν νόμο, γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἤλπιζα ὁ εἰσηγητὴς νὰ μὴν βγῇ καὶ νὰ πῇ κάτι τοῦ τύπου:  «ἐντάξει, αὐτὸ εἶναι, μὴν ῥωτᾶτε καὶ πολλά, γιατὶ τὰ οἰκονομικά μου φθάνουν μέχρι μπακάλη. No offence στoὺς μπακάληδες, ἔτσι;;».

900 σελίδες νέο μνημόνιο, ποὺ μᾶς ἐζήτησαν νὰ τὸ φτιάξουμε, γιὰ βρῆκαν διαφορὲς ἀπὸ τὴν μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ στὰ ἑλληνικά.

Μὲ τοὺς προηγουμένους θὰ εἶχε καῆ ἡ Ἑλλάδα. Οἱ ἡμέρες Γρηγοροπούλου θὰ ἠταν βόλτα στὸ πάρκο. Θὰ κάναμε λαϊκὰ δικαστήρια στὸ Σύνταγμα, ὁ Βαρουφάκης, ὁ Τσακαλῶτος, ὁ Καζάκης, ἡ Κωνσταντοπούλου, ὁ Λαφαζάνης, ὁ Σκουρλέτης στὰ τραπέζια, γιὰ διαγραφὴ τοῦ χρέους καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρῶ καὶ δραχμή.

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ γίνονται ἰδιωτικοποιήσεις, ποὺ ἦταν ἀδύνατον νὰ προχωρήσουν.
Ὅλες οἱ ἰδιωτικοποιήσεις σημαίνουν ὅτι σταματᾶμε σὰν Δημόσιο νὰ πληρώνουμε ἐλλείματα σὲ κάθε μία ἐπιχείρηση…
Ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχουν κέρδος καὶ νὰ παίρνουμε φόρο…
…ἐνᾦ θὰ πάρουμε καὶ ζεστὸ μετρητὸ ἀπὸ τὴν πώληση… 

Ἀντε νὰ τὰ ἐξηγήσῃς αὐτά…
Τώρα ποὺ τὰ ἐφαρμόζουν οἱ ἀριστεροὶ μπορεῖ καὶ νὰ γίνουν κατανοητά…

Ναί, θὰ σφίξουν τὰ λουριὰ στοὺς ἐργαζομένους. Θὰ ὑπάρχη σχέσις κόστους-ἀποτελέσματος.
Ναί,  μπορεῖ νὰ πέσουν οἱ μισθοὶ καὶ μπορεῖ κάποιοι νὰ ἀπολυθοῦν καὶ νὰ προσληφθοῦν ἄλλοι. καὶ μπορει κάποιοι να ἀπολυθοὺν για να προσληφθουν ἄλλοι

Ἡ ἄλλη λύσις εἶναι νὰ χρεωκοπήσῃ ὅλη ἡ χώρα,κοπησει ὅλη ἡ χώρα.
Ἐὰν τὸ Δημ;;οσιο μαζέψῃ τὰ ἔξοδά του, θὰ μπορέση νὰ μειώσῃ τοὺς φόρους, νὰ γίνουν ἐπενδύσεις, νὰ ξεκινήσουν δουλειές, νὰ παραχθῇ φορολογήσιμος πλοῦτος.

Αὕτη εἶναι ἡ σειρά. Ὄχι ἡ ἀνάποδη.

Εὖγε!

ἀπὸ τὸν φίλο Κωνσταντῖνο Κορύκη

«Ἡ ἱστορία τελικὰ θὰ γράψη ὅτι ὁ Τσίπρας ἔκανε τὴν πλειοψηφία τῶν νεοφιλελευθέρων μεταῤῥυθμίσεων στὴν Ἑλλάδα.

Στὸ Μνημόνιο 4 προβλέπεται ὅτι αὐτόματα καὶ χωρὶς ἀντάλλαγμα μεταφέρεται στὸ ὑπερταμεῖο ἀποκρατικοποιήσεων ἡ συμμετοχὴ τοῦ Δημοσίου σέ:

ΟΑΣΑ,
ΟΣΕ,
ΟΑΚΑ,
ΕΛΤΑ,
«Ἐλ. Βενιζέλος» (τὸ 25% τῶν μετοχῶν- τὸ 30% ἀνήκει στὸ ΤΑΙΠΕΔ),
«Ἑλληνικὲς Ἀλυκές»,
ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ,
Ἀνώνυμος Ἑταιρεία Διώρυγας Κορίνθου,
Ὀργανισμὸς Κεντρικῶν Ἀγορῶν καὶ Ἁλιείας,
Κεντρικὴ Ἀγορὰ Θεσσαλονίκης,
ΔΕΗ (τὸ ποσοστὸ ποὺ δὲν κατέχει τὸ ΤΑΙΠΕΔ),
HELEXPO,
Καταστήματα Ἀφορολογήτων Εἰδῶν,
ΕΥΑΘ καὶ ΕΥΔΑΠ (τὰ ποσοστὰ ποὺ δὲν κατέχει τὸ ΤΑΙΠΕΔ στὶς δύο ἑταιρεῖες),
Κτιριακὲς Ὑποδομὲς ΑΕ,
ΕΛΒΟ,
Ἀττικὸ Μετρὸ καὶ
ΔΕΗ.

Ἐπίσης, μεταβιβάζονται αὐτοδικαίως καὶ χωρὶς ἀντάλλαγμα ἀπὸ τὸ ΤΑΙΠΕΔ στὸ ὑπερταμεῖο, τὰ δικαιώματα ἐκμεταλλεύσεως τῶν μικροτέρων περιφερειακῶν ἀεροδρομίων τῆς χώρας ποὺ δὲν ἔχουν παραχωρηθεῖ στὴν γερμανικὴ Fraport. Παράλληλα, θὰ μεταφερθοῦν στὸ ὑπερταμεῖο (εἰδικότερα στὸ «πλοκάμι» αὐτοῦ, τὴν Ἑταιρεία Ἀκινήτων Δημοσίου) τὰ ἀκίνητα ποὺ εἶναι ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ὑπουργείων καὶ ἄλλων Δημοσίων ὀργανισμῶν καὶ τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται στὸ Μητρῶο Ἀκινήτου Περιουσίας τῆς Γενικῆς Γραμματείας Δημοσίου Περιουσίας καὶ εἶναι κατάλληλο γιὰ ἀξιοποίηση.

Μὲ λίγα λόγια, ἀνακεφαλαιώνω τώρα, ποὺ ἦλθαν καὶ οἱ 900 σελίδες τοῦ μνημονίου Νο4.

Οἱ προηγούμενοι:

  • κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1980 μὲ τὸ «Δόσε τα ὅλα» καὶ τὴν ἀποβιομηχανοποίηση καὶ τὸν τετραπλασιασμὸ τοῦ δημοσίου μὲ δανεικὰ καὶ τὶς κρατικοδίαιτες λαμογιές.
  • Ὅταν ἔσκασε τὸ «360 δισεκατομμύρια τὸ χρέος» τὸ 2010 ἔπρεπε ἢ νὰ χρεωκοπήσουμε ἢ νὰ πάρουμε φθηνὰ δανεικά, ὄχι ἀπὸ τὶς ἀγορές, ἀλλα ἀπὸ τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης καὶ τὸ ΔΝΤ, γιὰ νὰ βοηθηθοῦμε γιὰ λίγον καιρό. Ἔπρεπε ὅμως νὰ ὑπογράψουμε καὶ χαρτιὰ γιὰ  αὐτό, ὅτι θὰ τὰ κάνουμε σωστά. Τὸ μνημόνιο. Καὶ θὰ εἴχαμε καὶ ἐπιτροπεία τὸ ΔΝΤ, χωροφύλακα, γιατὶ μόνοι μας ἤμασταν λαμόγια καὶ θὰ τὰ τρώγαμε πάλι.
  • Ταὐτόχρονα ἔπρεπε νὰ μειώσουμε τὰ ἔξοδα καὶ νὰ γίνουμε ἀνταγωνιστικοί,  νὰ ἀρχίσουμε νὰ παράγουμε πλοῦτο. Ἐμεῖς ἁπλᾶ βάζαμε φόρους, κάναμε δήμευση περιουσιῶν καὶ καταθέσεων. Δὲν μειώσαμε φόρους στὶς ἐπιχειρήσεις, ἁπλᾶ τὶς κλείσαμε. Αὐτὸ γιατὶ οἱ ψηφοφόροι μας εἶναι συγκεκριμένη ὁμάδα καὶ δὲν γίνεται νὰ τοὺς δυσαρεστήσουμε πολύ.

Αὐτὰ λοιπὸν δὲν μᾶς ἄρεσαν.
Εἴπαμε νὰ δοκιμάσουμε τὴν ἄλλην μεριὰ ποὺ ὑποσχόταν ἐπαναφορὰ μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀέναα δανεικὰ χωρὶς μνημόνιο καὶ κόψιμο φόρων, ΕΝΦΙΑ κλπ.
Οἱ ψηφοφό μετεκινήθησαν σὲ ἕνα βράδυ καὶ πῆγαν τὸ 3% στὸ 33%

Ἐδιαπραγματεύθησαν λοιπὸν δύο χρόνια, κτύπαγαν τὸ χέρι στὸ τραπέζι, ἐφώναζαν, ἔκαναν δημοψηφίσματα ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν ἤξεραν τὶ νὰ ῥωτήσουν. Ἤλπιζαν νὰ βγῇ ὁ Σοῦλτς καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὰ χρέη, γιατὶ ἡ ἄλλη, ἡ σκύλα, δὲν μᾶς ἀγαπᾶ. 

Μερικοὶ βλᾶκες ἀπὸ ἐμᾶς λέγαμε ὅτι βοῦ καὶ ἃ κάνει «βά». Δηλαδή:

Θές δανεικά χωρίς νά ὑπογράψῃς κάτι;
Θές δανεικά νά δείξῃς ὅτι θά φτιάξης κάτι;

Δὲν γίνεται. Δὲν –fucking- γίνεται. Οὔτε ἔγινε ποτὲ μὰ οὔτε καὶ θὰ γίνη.
Αὐτὸ δὲν τὸ καταλάβαιναν Τσακαλῶτοι, Σκουρλέτηδες, Βαρουφάκηδες κλπ.
Ὀνόμασαν τὴν τρόικα Θεσμούς, τὴν πῆγαν στὸ Χίλτον καὶ τώρα ψηφίζουν μέτρα ποὺ θὰ λάβη ἡ ἐπομένη κυβέρνησις καί, ποὺ πάλι εἶναι κατὰ 95% φόροι.
Καὶ μάλιστα ὑπογράφουν τὶς 900 αὐτὲς σελίδες δίχως νέα δανεικά. Ὑπογράφουν αὐτὲς τὶς σελίδες μόνον γιὰ νὰ κλείσῃ ἡ ἀξιολόγησις. Γιὰ νὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ καθόμαστε στὸ ἴδιο τραπέζι, γιὰ νὰ ζητᾶμε τὰ δανεικὰ τῶν ἐπομένων ἑκατὸ μνημονίων ποὺ ἔρχονται.

Τί, πιστεύατε ὅτι αὐτό τό μνημόνει εἶναι τό τελευταῖο;
Εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ μίαν σιερὰ  μνημονίων. Τώρα μᾶς δανείζουν μὲ 1% καὶ κάπως ζοῦμε. Ὅταν θὰ βγοῦμε στὶς ἀγορὲς θὰ μᾶς δανείζουν μὲ ἐπιτόκια  4-5-6%, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ πενταπλασιασθοῦν οἱ τόκοι.
Δὲν μᾶς συμφέρει αὐτό.

Ἀπὸ τὴν μία ἔχεις λοιπὸν τὸ μνημόνιο μὲ φθηνὰ δανεικά, ἀλλὰ μὲ χωροφύλακα. Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχεις τὴν χρεωκοπία.

Guess τὶ θὰ γίνη…

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

(Visited 114 times, 1 visits today)
Leave a Reply