Ῥῶτα τὴν καρδιά σου

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε πολὺ ἀκριβὰ καὶ μὲ ποτάμια αἵματος τοὺς θρησκευτικοὺς φανατισμούς,ποὺ ἐπέρασαν φυσιολογικὰ καὶ στὶς ἰδεολογικοπολιτικὲς διαφορές.
Ὁ φανατισμὸς μέχρι τὰ σύγχρονα χρόνια ἔδωσε κι ἀφήρεσε Ἰθαγένειες.

Ἡ ταινία τοῦ 2010 Yuregine sor (Ῥῶτα τὴν καρδιά σου) διαπραγματεύεται τὸν ἔρωτα ἀνάμεσα σὲ ἕναν κρυπτοχριστιανὸ (Mustafa) καὶ μία μουσουλμάνα (Esma) στὸν Πόντο τοῦ 19ου αἰῶνος.
Ἡ ταινία διαθέτει ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply