Ῥῶτα τὴν καρδιά σου

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε πολὺ ἀκριβὰ καὶ μὲ ποτάμια αἵματος τοὺς θρησκευτικοὺς φανατισμούς,ποὺ πέρασαν φυσιολογικὰ καὶ στὶς ἰδεολογικοπολιτικὲς διαφορές.
Ὁ φανατισμὸς μέχρι τὰ σύγχρονα χρόνια ἔδωσε κι ἀφήρεσε Ἰθαγένειες.

Ἡ ταινία τοῦ 2010 Yuregine sor (Ῥῶτα τὴν καρδιά σου) διαπραγματεύεται τὸν ἔρωτα ἀνάμεσα σὲ ἕναν κρυπτοχριστιανὸ (Mustafa) καὶ μία μουσουλμάνα (Esma) στὸν Πόντο τοῦ 19ου αἰῶνος.
Ἡ ταινία διαθέτει ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply