Ὑπόδειγμα ἀνδρός…

Ἄλλος ἕνας μεγάλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἐπίσης ἔκανε λάθη!
Καὶ σὲ κάποιες χρονικὲς στιγμὲς σημαντικὰ λάθη, ποὺ τοῦ τὰ κουνοῦν στὸν ἀέρα οἱ ἐπικριτές του…

Ὅμως…
Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ποὺ τὸν ἐπικρίνουν δὲν ἀναφέρεται στὴν δράση του στὸν Ἑλληνικὸ στρατό, φορώντςα μίαν στολή, ποὺ πάντοτε ἐτίμησε…
Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀναφέρεται στὴν ἀναπτέρωση τοῦ ἠθικοῦ, ποὺ ἐδημιούργησε ἡ ἀναφορὰ καὶ μόνον στὸ ὄνομά του…
Οὐδεὶς ἀναφέρεται στὴν προσφορά του, ὄχι μόνον στοὺς Βαλκανικοὺς καὶ στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλὰ καὶ στὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, ἀλλλὰ καὶ στὴν περίοδο τῶν Δεκεμβριανῶν τοῦ 1944…

Καὶ βέβαια…
Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀναφέρεται στὸ ὅτι ἀπεβίωσε ἀπὸ «κουσούρια ὑγιείας» ποὺ ἀπέκτησε κατὰ τὶς διάφορες ἐκστρατεῖες, στὶς ὁποῖες ἔλαβε μέρος, μὲ ἕνα κορμὴ γεμάτο σημάδια ἀπὸ σφαῖρες καὶ «σπαθιές» καὶ μίαν τσέπη ἐν τελῶς ἄδεια, διότι οὐδέποτε ἐπροσπορίσθη ὁ,τιδήποτε, ἂν κι ἐκυβέρνησε καὶ ὡς ἐπαναστάτης, ἀλλὰ καὶ ὡς πρωθυπουργός…

Ὑπόδειγμα Ἀνδρός, Πατριώτου καὶ ἱκανωτάτου Στρατιώτου.

Νικόλαος Πλαστήρας.
Διοικητὴς ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ τοῦ 5/42 Εὐζωνικοῦ Τάγματος.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 295 times, 1 visits today)
Leave a Reply