Θρῆνος γιά τόν …«ἐπίτημο»;

…Ἀναλαμβάνει τὴν ὑπεράσπισιν ὑποθέσεων, ἐνώπιον τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοδικείου καὶ τῶν λοιπῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν.

Γιὰ περᾶστε παρακαλῶ γιὰ λαϊκὸ προσκύνημα…!!!

Σταθόπουλος Ἰκτῖνος

«Ὁ νόμος τῆς δικτατορίας εἶναι παντοδύναμος»…

Σοφὰ λόγια τοῦ ἐκλιπόντος, ἀφιερωμένα στὶς φωνὲς τῆς λογικῆς.

Ἀλέξανδρος

Εἶπα νὰ μὴ κάνω σχόλιο γιὰ τὸν Μητσοτάκη, ἀλλὰ ὑποκύπτω στὸν πειρασμὸ διαβάζοντας διάφορα…

Εἴμαστε παράξενος λαὸς λοιπόν.
Ὁ μακαρίτης σιτίζετο ἐπὶ 70 χρόνια ἀπὸ τὸ βουλευτήριο σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις καὶ δὲν διεμαρτύρετο κάποιος.
Καὶ τώρα τοὺς ἐπείραξε ἡ ταφὴ τοῦ δημοσίᾳ δαπάνη, ποὺ δὲν θὰ πάρη ἐπάνω ἀπὸ μισὴ ὥρα!

Ἂν δὲν τὸ θυμᾶστε, ἦταν πρωθυπουργὸς γιὰ τρία ὁλόκληρα χρόνια καὶ ἐφ’ ὅσον τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ἡ «κουτσὴ Μαρία» ποὺ λέν, κηδεύεται δημοσίᾳ δαπάνη, αὐτὸς τοὐλάχιστον τὸ δικαιοῦται.

Ἀφῆστε τὸν μακαρίτη!
Περισσότερο πρέπει νὰ σᾶς ἀπασχολοῦν οἱ ἀπόγονοί του, ποὺ θὰ τοὺς σιτίζετε καὶ γιὰ τὰ ἑπόμενα 70 χρόνια.

Πάντως, δὲν ἦταν καὶ ὁ χειρότερος ἀπὸ ὅσους γνωρίσαμε. Ὁμολογῶ πὼς θά μοῦ λείψη τὸ ἰδιαίτερο γέλιο του (ποὺ τοῦ τὸ πῆρε ἡ Ντόρα) καὶ αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ τὶκ ποὺ εἶχε, νὰ τινάζῃ τὸν ὦμο του…..

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

Ἀπορῶ πῶς τὸν θεωρεῖτε ἡγέτη;;;
Ἀπίστευτο!

Καὶ μὴ ξεχνὰμε ὅτι στὶς 23 Ἰανουαρίου 2004, εἶχε πῆ:

«Μὲ αὐτὸ τὸ κριτήριο ὡς Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν χάραξα τὴν πολιτικὴ τῆς ἑλληνο-τουρκικῆς φιλίας.»

Προτιμῶ νὰ ἔχω ἡγέτη τὸν Τάσσο Παπαδόπουλο τῆς Κύπρου:

«Σὲ καλῶ νὰ ἀποῤῥίψῃς τὸ Σχέδιο Ἀνάν.
Σὲ καλῶ νὰ πῇς στὶς 24 τοῦ Ἀπριλίου ἕνα δυνατὸ Ὄχι!
Σὲ καλῶ νὰ ὑπερασπισθῇς τὸ δίκαιον, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἱστορία σου.

Μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὴν Ἱστορία, στὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου καὶ τοῦ λαοῦ μας, σὲ καλῶ νὰ μὴν ὑποθηκεύσῃς τὸ μέλλον στὴν πολιτικὴ βούληση τῆς Τουρκίας!»..

Αὐτά γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶτε τὶς προδοσίες ποὺ ἔκαναν!

Σταματόπουλος Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θρῆνος γιά τόν …«ἐπίτημο»;

  1. Υπομονή μεχρι να γινει η κηδεία. Οταν αναλάβουν οι κληρονόμοι θα αρχισουν όλα.
    Ειναι πολύ το χρημα Αρη.

Leave a Reply