Γιά τό …καλό μας;

Τρεῖς ἦσαν οἱ σημαντικὲς λεπτομέρειες, ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ποὺ ἀφοροῦν κυρίως στὸ ποιοὶ μᾶς ὑποδεικνύουν …κοινωνιοποιήσεις καὶ …ἀνοικτὲς ἀντιλήψεις, ποὺ θὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ …ἄφυλες κοινωνίες…
Ὄχι τὸ τὶ μᾶς ὑποδεικνύουν… Οὔτε τὸν τρόπο ποὺ τὸν κάνουν. Οὔτε τὸ ποιὲς προπαγανδιστικὲς τακτικὲς χρησιμοποιοῦν…
(Ποὺ σὲ τελικὴ ἀνάλυσιν ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἔχουμε ἀντιληφθῇ καὶ σηκώνουμε «ἄμυνες» ὅταν πρέπῃ κι ἐκεῖ ποὺ πρέπει…!!!)

Ἡ πρώτη λεπτομέρεια ἀφορᾶ στὸ ποιοὶ ἦσαν οἱ χρηματοδότες τῆς προχθεσινῆς παρελάσεως τοῦ πSoros.
Ἡ δευτέρα λεπτομέρεια ἀφοροῦσε στοὺς …ἀοράτους ἱστοὺς ποὺ συνδέουν τοὺς χρηματοδότες μεταξύ τους, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ τὶ ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν.
Ἡ τρίτη, ἴσως πιὸ …ἀστεῖα, ἦταν τὸ κόψιμο τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας (τοῦ Τρᾶμπ), γιὰ τὴν στήριξιν τῆς ἐν λόγῳ προπαγάνδας καὶ τῆς ἀγαστῆς συμπράξεως τῶν (φερομένων ὡς) «ἀντιϊμπεριαλιστῶν» ἀριστεριστῶν (τΣΥΡΙΖΑ καὶ λοιπῶν σκουπιδομαζωμάτων) δίπλα στὴν τραμπικὴ ἀμερικανικὴ πρεσβεία, παρέα μὲ τὸ ἵδρυμα Νιάρχος, τὸ ἵδρυμα Ὠνάσης (στέγη), τὸν (καμίνειο) Δῆμο Ἀθηναίων καὶ τὴν (τραπεζοτοκογλυφική-ἂς ποῦμε) ἀναρχίλα τῶν γκαργκαναίων…

Γκαρκάνα-ῖοι καὶ Χατζηνικολάου-δες.

Μία οἰκογένεια γιὰ …«ὅλα τὰ γοῦστα» τῆς …Νέας Τάξεως.

Κρατῆστε τό ὄνομα Κωνσταντίνου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)

Πόσες ΜΚΟ ἔχει ὁ Κωνσταντίνου, εἴπαμε;

Βρὲ τὸν «ἀνθρωπιστὴ» τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ!!!

Οἱ τραπεζῖτες συνιστοῦν τΣύριζα, ΝΔ, Ποτάμι, ἈνταρCIA, Λεβέντη καὶ Καμμένο…

Στὴν τελευταία προσφορὰ ἔβαλαν καὶ τὸν …Μίκη!!!

Οἱ οἰκογενειακὲς σχέσεις μὲ ἕναν τραπεζίτη πάντα …βοηθοῦν!!!

Συμπερασματικῶς λοιπόν…
Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ δὲν εἶναι οἱ μηχανὲς ἀλλὰ τὸ ποιοὶ τὶς κινοῦν καί, κυρίως, ὅσον ἀφορᾶ στὰ δικά μας δεδομένα, στὸ ποιὸν ῥόλο ἔχουν παίξει συνολικῶς αὐτοί, εἶτε ὡς …«σωτῆρες», εἴτε ὡς «πολέμιοι τοῦ συστήματος», εἴτε ἀκόμη κι ὡς ἐπίσημες οὐρὲς τῶν τοκογλύφων!!!

πηγὴ
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ βλέπουμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ τσιπροκαμμένα νὰ σπεύδουν γιὰ νὰ χειροκροτήσουν καὶ νὰ διαφημίσουν τὰ σχέδια τοῦ πSoros, ἀλλὰ δίπλα τους, διαρκῶς, συντροφικὰ καὶ ὑποστηρικτικά, παραμένουν καὶ οἱ …ἐφεδρεῖες!!!
(Ζωάρα, ΑΝΤΑΡCIA, ποτάμια καὶ θάλασσες, μΠατΣοΚια καὶ «οὐράνια τόξα», «Σπάρτακοι» καὶ (μέλλοντες) νομικοὶ (βλεπε καὶ κουδουνισμένοι) περιφέρειες ἔως καὶ …καρανῖκες!!!)

Τὸ παιχνίδι τῆς προβολῆς καὶ τῆς προπαγάνδας ποὺ τὸ παίζει καλὰ ἡ Ζωή…

Εἰδικῶς ὅμως αὐτὴ ἡ μανδὰμ (γιὰ τὴν ὥρα) εἶναι στὴν …«ἀπ’ ἔξω», ἀναμένοντας ἐντολὲς γιὰ νὰ ἀναλάβῃ δράσεις πάλι γιὰ τὸ …«καλό μας», ὅπως ἐκείνη γνωρίζει πολὺ καλῶς. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἦταν παρούσα.
(Διότι γνωρίζει… ἴσως καλλίτερα ἀπὸ πολλὰ ἄλλα κουδουνισμένα τὸ παιχνίδι τῆς προβολῆς, τῆς προπαγάνδας καὶ κυρίως τῆς …ἐθνοσωτηρίας!!! Γονίδια εἶναι αὐτά!)

Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἔχουμε τὰ τσιπροκαμμένα (κατὰ Οὐρουγουάη ἕναν πρᾶγμα!!!) νὰ μᾶς προπαγανδίζουν, ξερογλειφώμενα…

…κάτι ποὺ οὔτε οἱ ἴδιοι ἀντιλαμβάνονται.
Ἐντολὲς ἐκτελοῦν καὶ σπεύδουν νὰ κάνουν ὁποιανδήποτε κωλοτούμπα τοὺς ζητηθεῖ, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ περάσῃ, ὅσο πιὸ ἀνώδυνα (γιὰ αὐτούς) τὸ ἐλάχιστον διάστημα ποὺ τοὺς ἀπέμεινε σὲ κυβερνητικὲς θέσεις.

(εἰκόνα ἀπὸ Νᾶκο Μαρούγκα)

Μία εἰκόνα, χίλιες λέξεις, συνηθίζει νὰ λέῃ ὁ λαός μας.
Κι ἔτσι εἶναι…

Ὑπουργὸς εἶναι, λέει καὶ ξε-λέει…!!!

Μαζὺ λοιπὸν μὲ τὴν ἀριστερίλα, τὴν «μενουμεΒρωπίτιδα», τὸν «ἀνοικτοσυνοριακό» ἐποικισμὸ τῆς Πατρίδος μας καὶ τὰ λοιπὰ ἀνιστόρητα καὶ μισάνθρωπα πειράματα ποὺ ἐφαρμόζονται ἐπάνω μας, ἔχουμε καὶ μίαν ἐκ παραλλήλου ἐπιθετικότητα κι ἐμμονὴ στὸ νὰ …ὁμοφυλοποιηθοῦμε ἅπαντες ὡς κοινωνίες. 

Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (β)

Κι αὐτό, σαφέστατα πλέον, καθοδηγεῖται, ἐλέγχεται καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros καὶ τῶν λοιπῶν τραπεζιτικῶν παραμαγαζίων, μὲ τέτοιον τρόπο πού, ἐπὶ πλέον, νὰ προσκυνοῦμε καὶ νὰ εὐγνωμονοῦμε ὅσους κι ὅσα μᾶς γενοκτονοῦν.

Θεωρώντας ὡς σωτήρα τὸν …δυνάστη τους!!!

Τὸ ζητούμενον λοιπὸν σήμερα, ποὺ οἱ ἄμυνές μας κορυφώνονται (λίγο πρὸ τοῦ …restart), δὲν εἶναι τὸ τὶ προσπαθοῦν νὰ μᾶς περάσουν, ἀλλὰ τὸ ποιὸς τὸ κάνει.
Ἐπὶ αὐτοῦ καὶ μόνον ἑστιάζουμε καὶ μὲ αὐτὸ καταπιανόμεθα.
Καὶ ὑπάρχουν πρόθυμοι πολλοί, ἀλλὰ καὶ ἀναπληρωματικοί τους…

Δὲν ἀρκεῖ πλέον νὰ χαρακτηριζόμεθα ἀπὸ …ὑπομονή, γιὰ νὰ κυλᾷ ὁ καιρός, ἔως ὅτου…
Οὔτε ἀρκεῖ μόνον τὸ νὰ ἐπιτυγχάνουμε νὰ ἐπιβιώσουμε, στὶς διαρκῶς δυσχεραίνουσες συνθῆκες διαβιώσεώς μας…
Ἐπὶ πλέον, σιγὰ σιγά, ὀφείλουμε καὶ νὰ προνοοῦμε, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς εἶναι ἐπιτρεπτόν.
Ἔχουμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀναγκαία στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτῶνται πλέον καὶ γιὰ νὰ κρίνουμε καὶ γιὰ νὰ ἀποφασίζουμε καὶ γιὰ νὰ ἀμυνόμεθα μά, κυρίως, γιὰ νὰ προλαμβάνουμε ἄλλα, χειρότερα κακά.
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς ὀφείλουμε τώρα πιὰ σὲ ἐμᾶς καὶ στὰ παιδιά μας. Νὰ ἑστιάζουμε στὰ πρόσωπα, νὰ ἐπεξεργαζόμεθα ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ …«ἀθῷες» πράξεις τους καὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὶς ἤδη ὑπάρχουσες πληροφορίες, γιὰ νὰ μποροῦμε, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα (κοντοζυγώνει αὐτὸ τὸ «ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα) νὰ δομοῦμε ἐκεῖνες τὶς ἀναγκαῖες συνθῆκες, γιὰ νὰ θέσουμε τὰ θεμέλια τῆς οὐσιαστικῆς καὶ ὁριστικῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἡ εἰκὼν ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα, ἐπισήμως καὶ παγκοσμίως, εἶναι αὐτή:

εἰκόνα

Μᾶς λυπεῖ, μᾶς πονᾶ, μᾶς ἐξοργίζει, ἀλλὰ ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι.
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι ἔτσι, πρέπει, ὡς Ἀνάγκη πλέον, νὰ ἀλλάξῃ.
Καὶ ἤδη ἀλλάζει…

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ πράξουμε εἶναι θέμα ἀτομικῶν ἐπιλογῶν καὶ συνειδητοποιήσεως τῆς ἀναλογούσης, σὲ ἐμᾶς, εὐθύνης. Τὸ τὶ θὰ κάνουν ἢ δὲν θὰ κάνουν οἱ ἄλλοι, παραμένει ἀπολύτως ἀδιάφορον καὶ ἄσχετον, ἐφ΄ ὅσον πάντα θὰ ὑπάρχουν καὶ πρόθυμοι πραιτωριανοί, μὰ καὶ πρόθυμοι δοῦλοι.
Γιὰ νὰ παραμείνῃ ὅμως κάποιος ἔξω ἀπὸ τὰ κλουβιά, δὲν χρειάζεται πλέον νὰ ἔχῃ στρατό, ἀλλὰ ὑπερ-ἀνεπτυγμένη ἀντιληπτικότητα καὶ ἔνστικτον ἐπιβιώσεως. Γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον.

Τὸ τὶ θὰ κάνουμε ἐμεῖς δὲν σημαίνει πὼς ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν σημερινῶν κοινωνιῶν δὲν θὰ ὁμοφυλοποηθῆ. Οὔτε σημαίνει πὼς τὰ ναρκωτικά, τὸ δημόσιον σύστημα ἐκπαιδεύσεως (κι ὄχι σύστημα παιδείας, βάσει πάντα τῶν προγραμμάτων ποὺ ἐπιβάλλει τὸ ἵδρυμα Ῥοκφέλερ), ἡ ὑπερσεξουαλικοποίησις, ἡ παιδεραστία, οἱ πόλεμοι, τὰ οἰνοπνευματώδη, τὰ συστήματα παρακολουθήσεως, οἱ ἀντιτρομοκρατικοὶ νόμοι καταστολῆς πληθυσμῶν, μαζὺ μὲ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως θὰ παύσουν νὰ δημιουργοῦν στρατιὲς δούλων καὶ …νεκρῶν.
Σαφῶς κι ὄχι…

Ὅμως…
Σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, τὸ νὰ εἶσαι μὲ τὸ …κοπάδι, δὲν σημαίνει σωτηρία, ἀλλὰ βεβαιωμένο ἀφανισμό.

εἰκόνα

Τὸ νὰ μείνῃς ἔξω ὅμως  ἀπὸ τὸ …κοπάδι, δὲν ἐγγυᾶται τὴν σωτηρία, ἀλλὰ τῆς δίδει καλὲς πιθανότητες (κάτι ποὺ δὲν ὑφίσταται πλέον μὲ τοὺς παραμένοντες στὰ …κοπάδια!!)
Κι ἀφανισμὸς σημαίνει ἀφανισμός, ὄχι κάτι ποὺ θὰ τοῦ ὁμοιάζη ἢ κάτι, ποὺ θὰ θεωρεῖται πνευματικὸς κι ἀντιληπτικὸς ἀφανισμός. Σημαίνει μόνον καθολικὴ γενοκτονία, στὰ ὅρια τοῦ ἀποπληθυσμοῦ, μὲ ὅλα τὰ μέσα, ἐφ΄ ὅσον πλέον δὲν χρειάζονται τόσοι κάτοικοι ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Μᾶς τὸ ἀνακοινώνουν διαρκῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους…
Ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.

εἰκόνα

Ὅ,τι καὶ ὅποιος, μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο, λόγο ἢ μεθόδευσιν, συστηματικά, δολίως καὶ ὑπογείως, ὑπηρετεῖ τὶς ὑπάρχουσες δομὲς ἐξουσίες, ἔχει ἡμερομηνία λήξεως.
Γιατί;
Τὸ …διότι, αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν ἱστορία, τὸ ἀντιλαμβάνονται. Αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν, ἂς προσπαθήσουν νὰ παρατηρήσουν τὰ γεγονότα ἐξ …ἀποστάσεως, διότι ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν εὑρυτέρα ὀπτική, δίδει καλλίτερον ὁπτικὸ πεδίον καὶ βοηθᾶ σὲ ἀσφαλέστερα συμπεράσματα, μὰ καὶ ἀποφάσεις.
Πάντως (κι αὐτό) τὸ παιχνίδι πλάνης, ὑπεξαιρέσεως καὶ ὑβριδοποιήσεως τοῦ πλανήτου μας ἔχει πρὸ πολλοῦ λήξῃ καὶ σήμερα ἀπολαμβάνουμε τὰ …ἀπόνερα τῆς …λήξεώς του.
Δὲν περιμένουμε, συμβαίνει. Ἁπλῶς, στὸν δικό μας κόσμο καὶ στὸ δικό μας (μικρό, χρονικά) ἀντιληπτικὸν πεδίον, ἴσως ἀκόμη νὰ μὴν ἔχουν φθάσῃ οἱ ἀναγκαῖες ἀποδείξεις. Ἡ χρονοκαθυστέρησις ὅμως αὐτὴ δὲν σημαίνει πὼς ἤδη κάποιοι δὲν ἀναζητοῦν τρῦπα νὰ κρυφθοῦν.

Συνοπτικῶς…
Τὰ πρόσωπα, ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι «κλειδιά». Ὁποιαδήποτε πληροφορία, συμβουλή, προτροπή, προπαγάνδα, διαφήμισις καὶ γενικῶς «γραμμή» ἀπὸ συγκεκριμένα κέντρα καὶ πρόσωπα συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ ἐμᾶς καὶ φιλτράρουμε, ἐρευνοῦμε, ἀμφισβητοῦμε ὁ,τιδήποτε, ἀκόμη καὶ πλαγίως, προσπαθοῦν νὰ μᾶς περάσουν.
Δὲν χρειαζόμεθα νέες παγίδες, ἀλλὰ τρόπους νὰ ἀκυρώσουμε, διὰ παντός, τὶς ἁλυσίδες μας.

Οὐδέποτε ἰσχυρίσθηκα πὼς ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ τέλμα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀνατροπὴ τῶν σημερινῶν «ἰσοῤῥοπιῶν» θὰ εἶναι κάτι εὔκολο κι ἀναίμακτον. Ἀντιθέτως.
Ὅμως πολλάκις ἰσχυρίσθηκα πὼς αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ,τιδήποτε ἡμί-κάτι, δὲν χωρᾶ στὸν πλανήτη μας καί, βεβαιωμένα, συνιστᾶ ὄχι μόνον ἀπειλὴ γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα.
Ἡ ὥρα ποὺ θὰ γίνῃ πλήρως κατανοητὸ αὐτό, πλησιάζει (ἐπικίνδυνα γιὰ τοὺς δοσιλόγους…!!!).

Κι αὐτὸ τὸ ὁ,τιδήποτε ἠμί-κάτι, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸ γνωρίζουμε ἐπακριβῶς, συντόμως θὰ ξέρουμε ἀπολύτως καὶ σαφῶς τὸ ποιοὶ καὶ γιατί, μὰ ἰδίως τὸ τὶ δὲν χωρᾶ σὲ ἕναν Ἐλεύθερο κόσμο.

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply