Φάρα του εἶναι καί τήν …τιμᾶ;

Ἔγραφα πρὸ ἡμερῶν πὼς πράγματι ὁ Πάγκαλος λέγει καὶ κάποιες ἀλήθειες:

Λέει (καί) κάποιες ἀλήθειες ὁ πάγκαλος…

Καὶ μία ἐξ αὐτῶν ἦταν ἡ ὁμολογία του γιὰ τοὺς Σλαύους, ποὺ πράγματι, οὐδέποτε ἦσαν φίλοι μας.
(Ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἡ ἐν λόγῳ τοποθέτησίς του ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὴν κρατήσουμε. Ὄχι διότι τὴν εἶπε ὁ πάγκαλος, ἀλλὰ διότι ἡ ἱστορία αὐτὸ ἀποδεικνύει…!!!)

Μία ἄλλη λεπτομέρεια τῶν ὅσων εἶπε πρὸ ἡμέρῶν, ἀφοροῦσε στὴν Ἀλβανία καὶ στὴν προσπάθειά του νὰ μετατρέψῃ τὴν Ὀλυμπιάδα σὲ …Ἀλβανίδα.
Καὶ πράγματι, ἔτσι ἀκριβῶς ἀντιλαμβάνονται τὰ περὶ ἱστορίας οἱ «καλοί μας» αὐτοὶ γείτονες, ἐφ΄ ὅσον καὶ τὸν βασιλέα Πῦῤῥο, ἀλλὰ καὶ τὸν Γεώργιο Καστριώτη, τοὺς ἔχουν ἀλβανοποιήσῃ ἀπολύτως.

«…Τσάμικη προπαγάνδα με κίβδηλη Ιστορία

– Προκλητικές και παραποιημένες η Γεωγραφία και η Ιστορία που διδάσκονται οι Αλβανοί μαθητές του Γυμνασίου – Ακόμα και ο βασιλιάς Πύρρος και η μητέρα του Μεγαλέξανδρου παρουσιάζονται ως Αλβανοί! 
– Αποκρύπτεται φυσικά κάθε σχέση των Τσάμηδων 
με τους ναζί και οι εκτελέσεις εκατοντάδων Ελλήνων αμάχων…

«Αυτή τη χρονιά θα διδαχτείς τη Γεωγραφία της Δημοκρατίας της Αλβανίας και των άλλων αλβανικών περιοχών που εξαιτίας ιστορικών γεγονότων βρίσκονται σε γειτονικά βαλκανικά κράτη». Ετσι ξεκινάει ο πρόλογος στο βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκονται οι μαθητές των Γυμνασίων της Αλβανίας. Παρόμοια είναι και η εισαγωγή στα αντίστοιχα βιβλία Ιστορίας. 

Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές στην Αλβανία διδάσκονται Ιστορία και Γεωγραφία των «αλβανικών εθνικών εδαφών», μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η βορειοδυτική Ελλάδα όπου οι «αιμοσταγείς» Ελληνες πραγματοποίησαν «εθνοκάθαρση» στους Τσάμηδες που πλειοψηφούσαν στα χώματα αυτά. Η νέα γενιά στη γειτονική χώρα μαθαίνει ότι έχει ίδιο DNA με τον βασιλιά Πύρρο της Ηπείρου, αλλά και με την Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ότι ο ήρωας του 1821 Μάρκος Μπότσαρης ήταν απλά Αλβανός μισθοφόρος που πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων….»

πηγὴ

Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ κάνουν οἱ Ἀλβανοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἱστορία δική τους.
Τό παγκάλιους τί κόψιμο ἔχει;

Ἀρβανίτικη ἡ καταγωγὴ τοῦ Παγκάλου. Ἔμ ἔτσι ἐξηγοῦνται ὅλα…

Ὁ παπποῦς τοῦ Θεοδώρου Παγκάλου,ὁ γνωστὸς κινηματίας καὶ δικτάτωρ, Θεόδωρος Πάγκαλος, εἶχε καταγωγὴ (ἐκ μητρός) ἀρβανίτικη. Διαβᾶστε στὸ βιβκιπαιδεία.

Ἡ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια Χατζῆ-Μελέτη, λέει, ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα, ἀρβανιτικῆ καταγωγῆς. 

Ναί, ὅντως,οἱ Μελέτηδες εἶναι ἀρβανίτικες φάρες. Τώρα περὶ ἀρβανιτῶν εἶναι μεγάααλη ἱστορία…

Πάντως κάπως ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ξαφνικὴ καὶ …περίεργη ἀναφορά του στὴν Ὀλυμπιάδα, μητέρα (;) τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, περί ἀλβανικῆς καταγωγῆς. 

…βεβαίως ἡ Ὀλυμπιὰς ἦταν ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν Μολοσσῶν, ἱδρυτής της ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιλλέως, Νεοπτόλεμος, ὅταν πῆγε στὴν Ἤπειρο. Ἀπὸ τὸν υἱὸ τοῦ Νεοπτολέμου, Μολοσσόν, πῆρε τό ὄνομα ἡ οἰκογένεια.
Στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου κατοικοῦσαν ἑλληνικὰ φῦλλα καὶ Ἰλλυριοί.
Μὴν τὸ ψάξουμε περισσότερο…


Ἡ Πελασγική

Ἑλλὰς Αἰώνιον

Νὰ σᾶς πῶ…
Ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα τῶν Ἀλβανιτῶν καὶ τὸ ζήτημα τῶν Ἀλβανῶν εἶναι πολὺ μεγάλο…
Κι ἐπεὶ δὴ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ἔχει πολλὲς σκιὲς καὶ παρασκήνια καὶ ἀνθελληνισμό…
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ πραγματικοὶ Ἀλβανοὶ δὲν ἦσαν, δὲν εἶναι καὶ οὔτε πρόκειται νὰ γίνουν Βαλκάνιοι, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἦσαν Σκῦθες (βλέπε καὶ τὸ «Σκυτᾶρ» ποὺ ἀλληλο-ἀποκαλῶνται), ποὺ μόνον ὡς μισθοφόροι μποροῦσαν νὰ ἐπιβιώσουν (βλέπε καὶ τὸν σημερινὸ ISIS, ποὺ περιλαμβάνει στοὺς κόλπους του πολλοὺς ἀποκεφαλιστὲς Ἀλβανοὺς ἀπὸ τὴν Ἀλβανία καὶ τὸ Κόσσοβο…!!!)…
Κι ἐπεὶ δὴ πάντα οἱ μισθοφόροι ἦσαν χρήσιμοι στοὺς φοροεισπράκτορες, στοὺς τοκογλύφους καὶ στὰ τσιράκια τους…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ σόι παγκάλου ἔχει σαφεῖς ῥίζες σὲ αὐτὲς τὶς μισθοφορικὲς στρατιές, κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ὑπερπροσπάθεια τοῦ πάππου παγκάλου νὰ «ἑλληνοποιήσῃ» αὐτοὺς τοὺς μισθοφόρους..

Ὁ ἀείμνηστος, λέει, στρατηγὸς Κοντούλης, ἰσχυρίζετο πὼς κι ὁ πάγκαλος (ὁ πάππος) ἦταν Ἀλβανός. (Περὶ τὸ 5ο λεπτό…!!!)
Μήπως ἦταν καί ἀπό τήν ὁμάδα τῶν …Τσάμηδων;
Δὲν γνωρίζω… ἂς ἐλπίσουμε πὼς ἡ ὑποθετική μου ἐρώτησις εἶναι …ἀνόητη!

Ὁ πάππος λοιπὸν Ἀρβανίτης, ἐκ τῶν καθαρῶν Σκυθῶν-Ἀλβανῶν, ποὺ κόπηκε γιὰ νὰ μετατρέψῃ σὲ …«Ἕλληνες» τοὺς συμπατριῶτες του, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ διατηρήσουν τὶς περιουσίες ποὺ ὑπέκλεψαν ἐκ τῶν Ἑλλήνων…
Πῶ πῶ πῶ τὶ μαθαίνουμε ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι σήμερα…

Τέτοιο ἔγκλημα; Εἰς βάρος μας; Κι ἐμεῖς τό ἀγνοούσαμε;
Ἤ μήπως ὄχι;
Πάντως ἐμεῖς, ὡς λαός, τὸν τιμήσαμε μὲ τὴν ψῆφο μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Ἔτσι, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, πὼς λαὸς ποὺ ξεχνᾷ τὴν ἱστορία του, εἶναι λαὸς ποὺ ἔχει …πεθάνῃ κι ἔχουν ξεχάσῃ νὰ τοῦ τὸ ποῦν!

Ἀλβανοί, αὐτοαποκαλούμενοι ὡς «Τσάμηδες» μὲ τὶς κατοχικὲς στολὲς στὴν Ἤπειρο

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀλβανίας στὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδος τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940

Πᾶμε λοιπὸν ξανὰ στὴν ἱστορία ὅμως.
Πῶς (καί γιατί;) ἐδημιουργήθη ἡ Ἀλβανία;

«…Άρχικῶς οἱ σύμμαχοι, δῆλα δὴ ἡ Entente, τὴν ὁποίαν ἀποτελοῦσαν οἱ Γαλλία καὶ Μεγάλη Βρετανία, ἀλλὰ στὴν συνέχεια προσεχώρησαν ἡ Ἰταλία, ἡ Σερβία, τὸ Βέλγιον, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Ῥουμανία, οἱ ΗΠΑ καὶ φυσικὰ ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Βενιζέλου, ἔβλεπαν μὲ σκεπτικισμὸ τὶς κινήσεις Βενιζέλου.
Στὴν συνέχεια ὅμως ἀπεφάσισαν νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν καὶ νὰ τὸν χρηματοδοτήσουν μὲ δέκα ἐκατομμύρια φράγκα…

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πιέσεων κατὰ τοῦ Κωνσταντίνου, ἕνα μέτρο ποὺ ἐφηρμόσθῃ  ἦταν ἡ ἀπαγόρευσις τῆς διακινήσεως τῶν σιτηρῶν, μὲ κατάσχεσίν τους,  πρὸς τὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν Θεσσαλία, μὲ στόχο τὴν λιμοκτονία τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἔμμεσο πίεσι. 
Κατελήφθῃ ὑπὸ τῶν συμμάχων ἡ Κατερίνη.
20.000 ἄνθρωποι τοῦ Βενιζέλου, στὰ μέσα Νοεμβρίου τοῦ 1916, περικυκλώνουν τὴν Ἀθήνα.
Πλοῖα τῶν συμμάχων ἀποκλείουν τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς.
Τὴν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 1916, στὸ Φάληρο καὶ στὸν Πειραιᾶ ἀπεβιβάσθησαν 3.000 ἄντρες, Ἀγγλογάλλοι κυρίως, κατέλαβαν καίρια σημεῖα καὶ βομβάρδισαν ἀρκετοὺς στρατιωτικοὺς, ἐπισήμως, στόχους, ἀλλὰ ὄχι μόνον, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν 82 Ἕλληνες ὑπερασπιστὲς τῆς πόλεως. Ἄγνωστος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ἀπὸ τοὺς ἀμάχους.
Στὰ μέσα τοῦ Δεκεμβρίου οἱ σύμμαχοι ἀποδίδουν τελεσίγραφον στὸν Κωνσταντῖνο, ζητῶντας του νὰ παραιτηθῇ καὶ  νὰ ἀποσύρῃ τὶς δυνάμεις του ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο. Ἕνα ἀπὸ τὰ τελεσίγραφα ἀξίωναν τὸν Ἰσθμὸ καὶ τὸ λιμάνι τῶν Πατρῶν νὰ περάσουν ὑπὸ γαλλικὸ ἔλεγχο. Στὶς  11  Ἰουνίου οἱ Γάλλοι, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Jonnart, καταλαμβάνουν τὸν Ἰσθμό.

Στὸ μεταξὺ οἱ  Ἰταλοὶ ἐπεκτείνουν τὰ ἐδάφη τους καταλαμβάνοντας τὴν Ἤπειρο καὶ εἰσέρχονται στὰ Ἰωάννινα στὶς 26 Μαΐου (8 Ἰουνίου) τοῦ 1917….».

8 Ἰουνίου 1917. Κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἡ «γέννησις» τῆς Ἀλβανίας.

Τὸ 1917, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐκβιασμὸ κατὰ τῆς Ἑλλάδος (στὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου), γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸν πόλεμο. Προθυμότατος ὁ Βενιζέλος (μὲ τὸν Δαγκλῆ καὶ τὸν Κουντουριώτη) «ἐπανεστάτησαν», ἐδημιούργησαν τὴν «κυβέρνησιν Ἐθνικῆς Ἀμύνης» στὴν Θεσσαλονίκη, εἰσέπραξαν καὶ κάτι ἑκατομμυριάκια (ὡς δάνειον, ποὺ φυσικὰ ἐμεῖς ἀποπληρώνουμε ἀκόμη) καὶ ξεκίνησε ἡ ἔξωσις τοῦ βασιλέως.
Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ Ἰταλοὶ κατέλαβαν τὴν Ἤπειρο, ἀναγνωρίζοντας (ἐκ τοῦ μὴ ὄντος) μίαν ἀνύπαρκτον Ἀλβανία ὡς κράτος, γιὰ νὰ πατοῦν γερὰ στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου.
Παραλλήλως Γάλλοι κατέλαβαν τὸν Ἰσθμὸ τῆς Κορίνθου καὶ τὸ λιμάνι τῶν Πατρῶν, ἐνῷ οἱ «φίλοι μας οἱ Ἄγγλοι» ἐβομβάρδιζαν τὸν Πειραιᾶ καὶ ὅλα τὰ πολεμικὰ μας πλοῖα περιῆλθαν, μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» στὴν κατοχή τους.
Ὁ Κωνσταντῖνος ἔλαβε τὴν ἄγουσα γιὰ τὴν ἐξορία καὶ ἐμεῖς, ἔτσι, ἐπεὶ δὴ γούσταραν οἱ «σύμμαχοί» μας καὶ ὁ «ἐθνάρχης» Βενιζέλος, εἰσήλθαμε σὲ ἕναν πόλεμο, ποὺ κατέληξε στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή.

Κι ὅλα αὐτά; Γιατί;
Μὰ διότι γιὰ κάποιους λόγους τὸ «χωραφάκι» Ἑλλὰς τὸ ὀρέγονται πολλοί…
Γιά ποιούς λόγους;
Ἔμ… γιὰ σκεφθεῖτε λίγο…
Τί στό καλό ἔχει αὐτός ὁ τόπος πού τόσοι θέλουν νά τόν κληρονομήσουν;

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει γιὰ …μελέτη!!!

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. (συμπλήρωμα)

(Κι ὄχι σαφῶς γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ τοὺς ὑδρογονάνθρακες κι ὄ,τι ἄλλο, οἰκονομικῆς καὶ γεωπολιτικῆς φύσεως. Ἀναζητεῖστε ἀλλοῦ τὰ αἴτια καί, σαφῶς, θὰ βρεῖτε «ἄκρες» στὴν ἱστορία μας!!!)

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν οἰκογένεια παγκάλου καὶ στὰ ὅσα σήμερα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας, πρεσβεύουν.
Εἶναι Ἀλβανοί, βάσει τῶν ὁμολογιῶν τοῦ στρατηγοῦ Κοντούλη.
«Ἑλληνοποίησαν» ἐχθρικὰ στοιχεῖα μισθοφόρων, γιὰ λόγους νομιμοποιήσεως τοῦ πλιατσικολογήματός τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ λόγους διεκδικήσεως ἐθνικῶν ἐδαφῶν, ποὺ οἱ δικοί μας πρόγονοι, πληρώνοντας σὲ ἀγῶνες καὶ σὲ αἷμα, ἀπηλευθέρωσαν.
Ἕδρασαν πολλάκις ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντεθνικά, ἀλλὰ διατηροῦν ἀπαραβίαστη τὴν ἀσυλία τους.
Θεωροῦσαν καὶ θεωροῦν τὴν δική τους ἐκδοχὴ τῆς δικτατορίας ὡς …δημοκρατία καὶ τὴν χώρα τσιφλίκι τους.
Θεωροῦν χρέος δικό μας νὰ σκύβουμε τὸ κεφάλι, κάθε φορὰ ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, ἐνᾦ οἱ ἴδιοι παραμένουν ἀτιμώτητοι γιὰ κάθε τους ἔγκλημα.
Ὑπογράφουν κάθε μορφῆς νόμο ποὺ θὰ μᾶς δουλοποιήσῃ στοὺς τοκογλύφους (μνημόνια, ὑπουργικὲς ἀποφάσεις, ἐντολὲς ἀποδομήσεως τῆς παιδείας.)
Ὑπεστήριξαν καὶ μᾶς προώθησαν τὴν «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ λόγους «παγκοσμιοποιήσεως» καὶ ἐφησυχασμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Συμμετεῖχαν σὲ πράξεις ἐθνικῆς μειδοσίας (πλιάτσικο, σοσιαλιστικοποίησις συνειδήσεων, ἀποδόμησις παιδείας, λεηλασία μέσῳ ἐξοπλιστικῶν, ἀλλοίωσις ἱστορίας μέσω καταστροφῆς ἱστορικῶν ἀρχείων).
Ἐγκατέλειψαν ἑλληνικὸ ἔδαφος καὶ ἐπὶ πλέον, θρασύτατα, ἀκόμη περιφέρουν τὰ σαρκία τους σιτιζόμενοι ἀπὸ τὸν δικό μας ἱδρώτα.


Μᾶς προσέβαλαν καὶ μᾶς προσβάλλουν, ἀκόμη καὶ σήμερα, μὲ τὰ σχόλιά τους καὶ μὲ τὶς ἐμφανίσεις τους.
Κι ὅλα αὐτὰ σαφῶς δὲν θὰ τὰ ἔκανε κάποιος πραγματικὸς πατριώτης.

Αὐτὰ πολὺ συνοπτικῶς…
Τὶς  συνέπειες τῶν δικῶν τους πράξεων (καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν δικῶν μας λαθῶν) τὶς βιώνουμε σήμερα, ὡς πορεία πρὸς τὴν …ἄβυσσον!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ «φάρα», τοῦ τίτλου, εἶναι ἀπολύτως σαφὲς γιὰ τὴν γενεά τους.

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave a Reply