Γιὰ τὶς …«δῆθεν» συνομιλίες τοῦ Κυπριακοῦ μία κάθαρη τοποθέτησις

Συζήτησις μὲ τὸν Νομικὸ κ.Πᾶνο Ἰωαννίδη, Πρόεδρο τῆς «Κινήσεως γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαιοσύνη στὴν Κύπρο», ἐκεῖ, στὸ Ὁδόφραγμα τοῦ «Ledra Palace».

«Ἀγαπητὲ Κώστα, ὁ Πρόεδρος καὶ οἱ παρατρεχάμενοι τῆς ΔΔΟ, δῆθεν «συνομιλοῦν» μὲ τοὺς Τούρκους».

Μὲ τὸν Πάνο τὸν Ἰωαννίδη, γνωρισθήκαμε πρὶν ἀρκετὰ χρόνια, στὰ πλαίσια τῆς ἐρεύνης μου, γιὰ τὴν συγγραφὴ τοῦ βιβλίου μου «Κύπρος 1974 – Ἡ μεγάλη Προδοσία», ὅταν τοῦ ἐζήτησα νὰ μοῦ ἐξιστορήσῃ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς Ἀμμοχώστου, κατὰ τὸν «Ἀττίλα ΙΙ», ὄντας ὁ ἴδιος ἕνας ἐκ τῶν τελευταίων Ἀξιωματικῶν (ἔφ. Ἀνλθγὸς τότε) ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ἔρημο ἀπὸ κατοίκους πόλη, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι δειλά-δειλὰ ἔμπαιναν σὲ αὐτήν. Ἔκτοτε ἡ φιλία μας διεμορφώθη σὲ μίαν μορφὴ «μικροῦ καὶ μεγάλου ἀδελφοῦ» μὲ ἀμοιβαία ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη. Γνωρίζοντας τὸν ἐντελῶς ἀνιδιοτελὴ ἀγῶνα του γιὰ μία ὀρθὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ, μέσῳ τῆς «Κινήσεως γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δημοκρατία» ποὺ εἶναι μία ὑπερκομματικὴ προσπάθεια δική του καὶ τῶν Στρατηγοῦ Φ.Κλοκκάρη καὶ τοῦ Ἀναλυτοῦ Ν.Λυγεροῦ,  ὅταν τὸν συνήντησα στὴν Ἐκδήλωση Διαμαρτυρίας στὸ Ὀδόφραγμα τοῦ Λῆδρα Παλᾶς, ἀπεφάσισα νὰ τοῦ ζητήσω τὴν ἄποψή του – ἐπιγραμματικῶς – γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ Κρᾶνς Μοντάνα, στὴν ἀντισυνταγματικὴ Πενταμερῆ Διάσκεψη τῆς Ἐλβετίας.

Ἀγαπητὲ Πᾶνο, τί βλέπεις νά γίνεται μέ τίς συνομιλίες στήν Ἐλβετία;

«Φίλε Κώστα δυστυχῶς ἡ ἀντιπροσωπεία μας, διὰ τοῦ κ. Προέδρου μπῆκαν σὲ μίαν διαδικασία συζητήσεων γιὰ «ἐγγυήσεις», ποὺ ἀναίρεσαν οἱ δύο ἀπὸ τοὺς τρεῖς «ἐγγυητές» τὸ 1963, ὅταν ἡ Βρεττανία καὶ ἡ Τουρκία συνωμότησαν καὶ προσπάθησαν πραξικοπηματικὰ καὶ ἐνόπλως νὰ καταλύσουν τὸ Κράτος, τοῦ ὁποίου εἶχαν «ἐγγυηθῇ» τὴν Ἀνεξαρτησία καὶ Ἐδαφικὴ Ἀκεραιότητα. Τελείως παράλογα καὶ τελείως ἀναίτια μπήκαμε στὴν «Ἀντισυνταγματική» αὐτὴ διαδικασία – καὶ νὰ θυμάσαι αὐτὸ τὸ «ἀντισυνταγματική» ποὺ ἀναφέρω – νὰ συζητοῦμε κάτι ποὺ ἐκ προοιμίου … «δὲν θὰ συζητούσαμε»!»

Ἀναφέρεσαι στὶς λεγόμενες ἐγγυήσεις, ἀλλά τί γίνεται μέ τό θέμα τῆς Ἐκκενώσεως τοῦ νησιοῦ μας ἀπό τά Τουρκικά Κατοχικά Στρατεύματα; Θεωρητικά, ξέραμε ὅτι ὁ κ. Πρόεδρος θὰ τὸ ἔθετε, μὲ σκοπό, νὰ ἐκτεθῇ ἡ Τουρκία μὲ τὴν σίγουρη ἄρνησή της νὰ τὸ ἀποδεχθῇ. Τί ἔγινε τελικά μέ λίγα λόγια;

«Ὁ Πρόεδρος μπῆκε στὴν διαδικασία συνομιλιῶν γιὰ …«παραμονὴ τουρκικῶν στρατευμάτων», ποὺ παράνομα καὶ βάρβαρα εἰσέβαλαν καὶ κατέχουν ἔδαφος τῆς διεθνῶς ἀνεγνωρισμένης, κυριάρχου καὶ εὐρωπαϊκῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Αὐτὸ ποὺ ἀρχικὰ εἶχε δεσμευθῇ ὅτι θὰ ἦταν «κοκκινη γραμμή» γιὰ ἐκεῖνον.»

Τί θεωρεῖς ὅτι ‘δέχθη καί συζητᾶ ἀκόμη ὁ Πρόεδρος, πού νά εἶναι καταστροφικό γιά τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τῆς Κυπριακὴς Δημοκρατίας;

«Συζητᾶ γιὰ «Μετάλλαξη» τοῦ κράτους σὲ ΔΔΟ, ἀφοῦ καὶ ὁ κ. Χριστόφιας  ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὁ ἴδιος, ἤδη συμφώνησαν τὴν κατάλυσή του, ὁ μὲν προηγούμενος μὲ τὸ Κοινὸ Ἀνακοινωθὲν μὲ τοὺς Τούρκους τὸν Μάιο 2008, ὁ δὲ τωρινὸς μὲ τὴν Συμφωνία μὲ τοὺς Τούρκους τὸν Φεβρουάριο 2014, ἐπισφραγίζοντας τὰ ὅσα συμφώνησαν μὲ ὄλες τὶς μέχρι τώρα «συγκλήσεις». Στὴν οὐσία συζητοῦν γιὰ νὰ καταλήξουν ὅτι ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία, νομοτελειακὰ κατελύθη.»

Μὰ δὲν καταλαβαίνω Πᾶνο. Γιατί δὲν βγαίνετε, κάποιοι Πατριῶτες, γνῶστες τοῦ θέματος σὰν ἐσένα νὰ τὰ ἐξηγήσετε αὐτὰ στὸν ἁπλὸ λαό, πού ἔχει μαῦρα μεσάνυκτα ἀπό τίς κινήσεις τοῦ κ. Προέδρου;

«Ἔχουμε καλέσῃ τοὺς αὐτουργοὺς καὶ συναυτουργοὺς σὲ δημόσιο Διάλογο, ἀπὸ ὁποιοδήποτε ΜΜΕ θὰ ἀποτολμήσῃ νὰ τὸν φιλοξενήσῃ. Μέχρι στιγμῆς μόνον ἕνας-δύο ῥαδιοφωνικοὶ σταθμοὶ ἔχουν δεχθῇ νὰ ἀκούσουν τὴν γνώμη μας. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ΜΜΕ εἴμαστε σὰν «Κίνηση» μέχρι στιγμῆς ἀποκλεισμένοι».

Θὰ μποροῦσε ὅμως κάποιος νὰ σᾶς πῇ ὅτι μπορῶ νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι κάνετε λάθος καὶ ὅτι ἀδικεῖτε τὴν διαπραγματευτικὴ ἱκανότητα τοῦ κ. Προέδρου καὶ τὶς προοπτικές της γιὰ ὀρθὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Τί ἀπαντᾶς σέ μίαν τέτοια πιθανή περίπτωση;

«Ἐάν πείσουν μὲ ἐπιχειρήματα (καὶ ὄχι θεατρινισμούς) ὅτι τὰ ὅσα ἤδη συνεφώνησαν καὶ ὅλα ὅσα ἀκόμη συζητοῦν, δὲν τεκμηριώνουν τὴν σκόπιμη παράδοση Κράτους καὶ Λαοῦ στὴν Τουρκία, σὲ διαβεβαιώνω ἀγαπητέ μου Κώστα, ὅτι θὰ ἀπολογηθοῦμε δημοσίως».

Τίς προτάσεις Γκουτιέρες πῶς τίς εἶδες;

«Ὁ κ. Γκουτιέρες καὶ ὁ Νορβηγὸς εἰδικὸς διαπραγματευτής του, ἂς φροντίσουν νὰ ἐπιβάλουν στὴν Τουρκία τὴν ἐφαρμογὴ ὅλων τῶν Ψηφισμάτων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, κυρίως τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1974, ποὺ ἡ Τουρκία γράφει στὰ παλαιά της τὰ παπούτσια 43 χρόνια τώρα καὶ μετὰ ἂς προτείνουν «λύσεις», ποὺ εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἀντίκεινται στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ὀργανισμοῦ τους, ποὺ δῆθεν κόπτονται νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὰ Κράτη-Μέλη του.»

Αὐτὰ μοῦ εἶπε ὁ Πᾶνος Ἰωαννίδης.

Ἕνας Ἄνθρωπος χωρὶς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις ἢ κομματικὲς ταμπέλες, ποὺ τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἀπελευθερωθῇ  τὸ νησὶ καὶ ὁ λαός του, γιὰ νὰ ζήσῃ ἐπάνω σὲ σωστὲς βάσεις καὶ σὲ κλίμα εὐημερίας, μέσα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Γίγνεσθαι.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply