Μνημόσυνο 40ήμερο γιὰ τὸν Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο

40ήμερο Μνημόσυνον
Γιὰ τὸν Λατρευτὸ Πολεμιστὴ τῆς Ἐλευθερίας  τῆς Κύπρου

Ταξίαρχο ἐ.ἀ. Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο

Ὑποδιοικητὴ τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. ἀπὸ 10/8/1974,
Στρατοπεδάρχη ἀπὸ 13/8/1974 καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν
Δυνάμεων Ἀμύνης κατὰ τὸν Τριήμερον Ἀγῶνα Ὑπερασπίσεως
τοῦ Στρατοπέδου της, ἀπὸ 14 ἔως 16/8/1974

Θὰ πραγματοποιηθῇ στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Παύλου,
στὸν Ἅγιο Δομέτιο – Λευκωσίας
Τὴν Κυριακὴ 16/7/2017, ὥρα 10:00 π.μ.,

ὅπου θὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς
γενναίας Ἑλληνικῆς ψυχῆς του.

Ἀμέσως μετὰ θὰ πραγματοποιηθῇ φιλολογικὸ μνημόσυνον
στὴν αἴθουσα τοῦ παρακειμένου
Ἐθνικοῦ Συλλόγου «Μαυρομμάτης».

 

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply