Γιὰ μίαν δικτατορία δὲν εἶναι ἀναγκαία τὰ …ΤΑΝΚΣ!!!

Τὸ ΣτΕ, γιὰ δευτέρα φορά, μᾶς λέει τὸ αὐτονόητον.
Δηλαδή: δὲν μπορεῖς νὰ φορολογῆς εἰσοδήματα κάποιου, ποὺ τὰ κερδίζει στὸ ἐξωτερικό.

Φυσικά, ἡ πολιτικὴ ἐξουσία, δὲν ἐφαρμόζει οὔτε αὐτὴν τὴν ἀπόφαση, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἕνα αὐταρχικὸ καθεστώς, μία χούντα, δὲν χρειάζεται …..τάνκς!
Ἁπλᾶ νὰ μὴν ἐφαρμόζῃ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ψηφίζῃ ἀντισυνταγματικοὺς νόμους.

Παναγιώτης Τσουκαλᾶς

εἰκὼν

(Visited 169 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιὰ μίαν δικτατορία δὲν εἶναι ἀναγκαία τὰ …ΤΑΝΚΣ!!!

Leave a Reply