Δημάρχου λογική ἤ μήπως κάτι …χειρότερον;

Ἔλλειψις κοινῆς λογικῆς;
Ἤ μήπως κάτι χειρότερον κύριε Δήμαρχε;

Ὁ Θωμᾶς Μίχογλου, σὰν ἄτομο, εἶναι γνωστὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος καριερίστας καὶ ὀπουρτουνιστής.
Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι καὶ δήμαρχος τῆς περιοχῆς μας.

Μπορεῖ ὁ κύριος Μίχογλου νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα, ὡς ἄτομον, νὰ λέῃ καὶ νὰ κάνῃ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει.
Ἀλλά, σὰν δήμαρχος δὲν ἔχει κάποιο τέτοιο δικαίωμα καὶ εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ προσφωνῇ καὶ νὰ ἀποδίδῃ τιμὲς σὲ ἄτομα γνωστὰ γιὰ τὶς ἀντθελληνικές τους θέσεις.
Τέτοια ἦταν καὶ ἡ προσφώνησις ποὺ ἔκανε ὁ Δήμαρχος στὸν Ἰφτὰρ τοῦ Κύρνου, ἀποκαλώντας τὸν ψευδο-μουφτὴ κ.Μέτε «σοφολογιώτατο» καὶ τὸν γνωστὸ Τοῦρκο πρόξενο Κομοτηνῆς ὡς «καλοκάγαθο», γλείφοντάς τους ξεδιάντροπα, ἀλλὰ ντροπιάζοντας ὅλους ἐμᾶς τοὺς δημότες τῆς περιοχῆς.

Δεῖτε τὶ ἀκριβῶς ἐδήλωσε καὶ ἀντιληφθεῖτε τὸ ἦθος του:

«…Θὰ ἤθελα νὰ  εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἐδῶ παρουσία τους τὸν κ. Πρόξενο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους ἀνθρώπους ποὺ ἔχω γνωρίσῃ, πραγματικὰ καλοκάγαθος, τὸν σοφολογιώτατο Μουφτῆ τὸν κ. Μέτε, νὰ εὐχαριστήσω τὸν βουλευτή μας κ. Ζεϊμπέκ, ποὺ πραγματικὰ εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ τὸν ἀγαπῶ ἰδιαιτέρως, νὰ εὐχαριστήσω τὸν ἀδελφὸ Δήμαρχο Μύκης κ. Καμπζᾶ γιὰ τὴ ἐδῶ παρουσία του…»

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply