Θεωρώντας «Ἐθνάρχη» καὶ τὸν …Μακάριο!!!

 Ἄντε καὶ καλὴ συμφιλίωση!!!!…

Ὅταν αὐτὸς χαρακτηρίζῃ τὴν Ἐπανάσταση ὡς: «Ἄκριτο καὶ ἄλογο λεονταρισμό» κι ἐσὺ τὸν θεωρεῖς «Ἐθνάρχη», σοῦ ἀξίζει Ἐλευθερία νεοῤῥαγιά;;;;;;;;;;…

Ὅταν σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ἐὰν προτιμᾷ μίαν τουρκικὴ κατοχή, ποὺ θὰ διατηροῦσε τὰ προνόμια καὶ τὴν περιουσία τῆς ἐκκλησίας, ἀπὸ μίαν πολιτικοκοινωνικὴ ἀλλαγή, ἡ ὁποία θὰ σᾶς ἀνάγκαζε νὰ ζῇτε ἀσκητικά, αὐτός ἀπήντησε:

«Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι μία ξένη κατοχή, ἐὰν ἐπιτρέπῃ τὴν λατρεία τοῦ θεοῦ καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ ποιμνίου ἀπ’ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία, δὲν εἶναι ἀποκρουστική…»

…κι ἐσὺ τὸν θεωρεῖς «ἐθνάρχη»…

…τότε πόση Ἐλευθερία σοῦ ἀξίζει ἄχθος ἀρούρης νεοῤῥαγιά;;;

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *