Ἴσοι διὰ τῆς …κληρώσεως!!!

Μπορεῖ νὰ εἴμαστε ὅλοι ἴσοι, ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ εἴμαστε ἴδιοι.

Ἄλλο κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ ἄλλο ἀριστεία.

Ἡ ἰσοπέδωσις καὶ ἡ καταθλιπτικὴ ὁμοιομορφία δὲν ταιριάζει στὴν δημοκρατία.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply