Ξεχασμένοι (σύγχρονοι) ἥρωές μας…

Αὔγουστος…
Ὁ μῆνας τῶν συγχρόνων ἡρώων τοῦ Ἑλληνισμοῦ…
Ὁ μῆνας τῶν Θρήνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ…!!!

(Καί, οἱ τρισάθλιοι προσκυνημένοι γραικῦλοι τῆς ἐξουσίας, καθὼς καὶ οἰ συνοδοιπόροι τους, ἀσχολῶνται μὲ …κληρωτίδες, μὲ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν Ἑλλήνων, μὲ διορισμοὺς τῶν πατεράδων τους… κλπ κλπ κλπ…!!!)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply