Ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε ὁ Ἀττίλας…

Ἑλληνικὸ ὁδόφραγμα στὴν περιοχὴ τῆς Λευκωσίς καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν συνοικία τοῦ Ἁγίου Παύλου, στὸν Δῆμο Ἁγίου Δομετίου, ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄνδρες τοῆ Ταγματάρχου Δημητρίου Ἀλευρομαγείρου (336 ΤΕ και 1/211 ΤΠ) σταμάτησαν τὸν Ἀττίλα.

Ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε ὁ Ἀττίλας...

φωτογραφία: Ε.Konuksever

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply