Δύο λεβέντες στὸ θυσιαστήριον τῆς προδομένης Κύπρου

Ἕνας Κρητικὸς ποὺ ἐλέγετο Βολακάκης…
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο μου: «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους – Κύπρος 1974, Πρώτη ἔκδοσις, ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Ἰ. Χ. Γιαννάκενα).

12 Αὐγούστου 1974. Οἱ συζητήσεις Μαύρου-Κληρίδου-Γκιουνὲς συνεχίζονται στὴν Γενεύη. Στὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ. διετάχθη ἐπιφυλακή. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα τὸ μεσημέρι ἔμαθαν ὅτι τὰ 3/4 τοῦ Συντάγματος μαζὺ μὲ τὴν Διοίκηση, μὲ διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ Συνταγματάρχου Νικολαΐδου, θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ Στρατόπεδο γιὰ νὰ λάβουν θέσεις στὶς γύρω περιοχὲς πρὸς τὰ δυτικὰ τοῦ Ἀεροδρομίου.

Στὸ Στρατόπεδο θὰ ἕμενε ὁ 2ος Λόχος τοῦ 1ου Τάγματος καὶ ὁ 4ος Λόχος τοῦ 2ου Τάγματος. Στὰ ὑψώματα νότια τοῦ Στρατοπέδου θὰ ὀχυρώνετο μέρος τοῦ Λόχου Διοικήσεως Συντάγματος. Ἐκεῖ, στὸ Ὕψωμα Β’, τὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῆς ὅλης παρατάξεως, σὲ περίπτωση ἐπιθέσεως τῶν Τούρκων, ἐὰν οἱ συνομιλίες στὴν Γενεύη ναυαγήσουν. Τότε ἔμαθαν ὅτι Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Ἀμύνης ἀνελάμβανε ὁ νέος Ὑποδιοικητής, ἔνας Ἀντισυνταγματάρχης τοῦ ΓΕΣ, ποὺ εἶχε ἔλθῃ ὡς συνοδὸς μὲ τὰ «στραβάδια» καὶ ποὺ τὸ ξεκίνημα τῆς εἰσβολῆς τὸν εὑρῆκε νὰ ἐπιστρέφῃ μὲ τὶς «παλιοσειρές», γεγονὸς ποὺ τοὺς ἀνάγκασε νὰ ἀποβιβασθοῦν στὴν Πάφο καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Στρατόπεδο, ἀντὶ γιὰ νὰ πλεύσουν πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης αὐτὸς ἔμαθαν ὅτι εἶχε ὑπηρετήσῃ ὡς Διοικητὴς τοῦ ΛΒΟ τῆς ΕΛΔΥΚ τὴν περίοδο 1961-1963. Βέβαια ὅλοι θὰ προτιμοῦσαν τὸν Ἀνχη Παπαγιάννη ποὺ ἤξερε πρόσωπα καὶ πράγματα, ἀλλὰ αὐτὸς ἐπανεπατρίσθη κατόπιν διαταγῆς πρὶν μερικὲς ἡμέρες, διότι ἐθεωρήθη Πραξικοπηματίας – εἶχε λάβῃ μέρος στὸ Πραξικόπημα – καὶ γιὰ αὐτὸ ἀνεκλήθη. Τὸν ἐγνωρίσαν τὸν νέο Ὑποδιοικητή. Σταυρουλόπουλος τὸ ὄνομά του. Δὲν τοὺς εἶπε πολλά. Τοὺς εἶπε ὅτι ἔχει διαταγὴ σὲ περίπτωση Τουρκικῆς ἐπιθέσεως νὰ ὑπερασπισθῇ τὸ Στρατόπεδον «μέχρι ἐνός» καὶ ὅτι ἔδωσε διαταγὴ νὰ ἀδειάσουν οἱ ἀποθῆκες ἀπὸ τὰ ὑλικά, ποὺ ἡ Διοίκησις εἶχε ἀφήσῃ γεμάτες, βοῤῥὰ στὰ ἀεροσκάφη τῶν Τούρκων, σὲ περίπτωση ἐχθροπραξιῶν. Ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τοῦ Λόχου Διοικήσεως νὰ χρησιμοποιήσῃ κάθε ὄχημα καὶ κάθε ὁδηγὸ ἀκόμη καὶ πέραν τῆς διμοιρίας Ἐφοδιασμοῦ. Τέλος, ἀφοῦ ἔκλεισε τὴν συζήτηση, κοντοστάθηκε καὶ γύρισε καὶ εἶπε: «Ἐγὼ θὰ εἶμαι στὸν Σταθμὸ Διοικήσεως ἐπάνω στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἀη-Γιώργη. Ὅσοι μὲ θέλουν, ἱεραρχικὰ στὸ μαγνητικό» (ἐννοεῖται τηλέφωνο).

– «Ἄ καὶ πρὶν τὸ ξεχάσω. Ἐὰν σὲ περίπτωση ἐπιθέσεως ὁ ἀγὼν καταστῇδυσμενὴς γιὰ ἐμᾶς, μόνον μὲ δική μου προσωπικὴ διαταγὴ θὰ ἀπαγκιστρωθεῖτε», τοὺς εἶπε μὲ ὕφος αὐστηρό. «Ὅποιος ὀπισθοχωρήσῃ χωρὶς διαταγὴ θὰ τὸν στήσω στὰ πέντε βήματα…», κατέληξε καὶ ἔδειξε ὅτι τὸ ἐννοοῦσε.

16 Αὐγούστου 1974 ὥρα 11.45

Αὐτὴ ἡ ἐπίθεσις τῶν Τούρκων εἶναι ἡ πιὸ πεισμώης καὶ ἰσχυρή. Ἀντελήφθησαν «τὰ μεμέτια» ὅτι τὸ Πυροβολικό μας ἐσίγησε, χωρὶς νὰ ξέρουμε τὸ γιατὶ καὶ ἔῤῥιξαν καὶ τὶς τρεῖς ἴλες ἁρμάτων τους στῆν μάχη… Τὰ τουρκικὰ ἅρματα πέρασαν μὲ εὐκολία τὴν εὐθεῖα τοῦ ἄξονος Καϊσῆ-Ὕψωμα Ἄσπρα Χώματα-Ἀνατ. Κιόνελι καὶ ἐτοιμάζοντο νὰ μποῦν σὰν σφῆνα μεταξὺ τοῦ Ὑψώματος Β καὶ τοῦ Στρατοπέδου, ἐκεῖ ποὺ ἐμάχοντο λυσσαλέα οἱ λεβέντες τοῦ Λούη Ἰωαννίδου, Λοχαγοῦ τοῦ 4ου Λόχου καὶ κράταγαν ἀκόμη τοὺς Τούρκους μακρυὰ ἀπὸ τὰ συρματοπλέγματα.

Ὁ Σταυριανάκος γυρνᾶ δεξιὰ τὸ κεφάλι του  λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ ὄρυγμα καὶ χαμογελᾶ βλέποντας τὸν Λούη Ἰωαννίδη μπροστά-μπροστὰ νὰ ἐμψυχώνῃ τοὺς ἄνδρες του, ὅπως καὶ τοὺς διμοιρίτες του νὰ πηγαινοέρχονται ἀπὸ ὄρυγμα σὲ ὄρυγμα.

«Καλὰ πᾶμε ἐκεῖ, κρατᾶμε», σκέφθηκε. Καὶ τότε βλέπει ἐμπρός του στα 30 μέτρα ἔνα τουρκικὸ Μ-48 νὰ προχωρᾷ κατὰ ἐπάνω τους, χωρὶς κάποιος νὰ μπορῇ νὰ τὸ σταματήσῃ. Ἀντιαρματικὰ οὔτε γιὰ δεῖγμα. Τότε σκέφθηκε νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἔκανε καὶ στὶς 14 (δύο ἡμέρες πρίν) καὶ ἔπιασε.

Τί εἶχε κάνῃ;
Εἶχε βγῇ ἀπὸ τὸ ὄρυγμά του καὶ τρέχοντας ζίγκ-ζᾶγκ πήδηξε σὰν αἴλουρος στὴν «μούρη» ἑνὸς Μ-48, τράβηξε σὰν σαλιγκάρι ἀπὸ τὴν ἀνοικτὴ θυρίδα, πιάνοντάς τον ἀπὸ τὸν σβέρκο τὸν ὁδηγό του καὶ τὸν ἐπυροβόλησε μὲ τὸ πιστόλι του, ἐξ ἐπαφῆς στὸ κεφάλι. Τὸ ἅρμα μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἀκινητοποιήθηκε. Μετὰ ἀπὸ λίγο κάποιος ἀπὸ τὸ πλήρωμα μέσα πῆγε στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ καὶ ἔβαλε ὄπισθεν ὁλοταχῶς καὶ τὸ ἅρμα ἀπομακρύνθη…

Τὸ ἀπεφάσισε, ὑπελόγισε τὴν ἀπόσταση καὶ πετάγεται ἔξω ἀπὸ τὸ ὄρυγμα καὶ ἀρχίζει νὰ τρέχῃ πάλι ζὶγκ ζᾶγκ καὶ φθάνει στὸ προπορευόμενο ἇρμα. Τὶ τύχη. Καὶ αὐτὸ ἔχει τὴν θυρίδα τοῦ ὁδηγοῦ ἀνοικτή… δεῖγμα ὅτι δὲν δούλευε ὁ κλιματισμός. Πηδᾶ σὰν αἴλουρος ἐπανω στὸ μπροστινό του μέρος καὶ πάει νὰ πιάσῃ τὸν ὁδηγὸ καὶ νὰ τὸν τραβήξῃ ἔξω γιὰ νὰ τὸν πυροβολήσῃ…. Ὅμως αὐτὴν τὴν φορὰ ἡ τύχη τοῦ γύρισε τὴν πλάτη…

Δὲν ἐσκέφθη ὅτι ὁ Λοχαγὸς ἤθελε να ξαναδῇ τὸ Σκούταρι στὴν Μάνη. Νὰ κολυμπήσῃ ξανὰ στὴν θάλασσά του μὲ τὴν Μαρία του, νὰ παίξῃ μὲ τὰ μικρὰ παιδιά του τὴν Χρυσάνθη καὶ τὸ ἀβάπτιστο ποὺ θὰ τὸ ὀνόμαζε Βασιλική*. Ἡ ἄτιμη ἡ τύχη, ποὺ δὲν βοηθᾶ πάντα τοὺς τολμηρούς….

Ἀπὸ ἕνα διπλανὸ ἅρμα ἔνας Τοῦρκος ἀρχηγὸς πληρώματος τὸν βλέπει ἐπάνω στὸ ἄλλο ἅρμα καὶ στρέφει τὸ πενηντάρι καὶ ἀνοίγει πῦρ. Ἕνα βλῆμα τὸν εὑρίσκει στὸ κεφάλι καὶ τοῦ τὸ διαλύει…. Τὸ ἄψυχο σῶμα τοῦ πέφτει μπροστὰ στὸ ἇρμα.

Ἔνας στρατιώτης ἀπὸ τὴν Κρήτη, Βολακάκης Μάριος νομίζω ἦταν τὸ ὄνομά του, φωνάζει: «σκότωσαν τὸν Λοχαγό» καὶ βγαίνει ἀπὸ τὸ ὄρυγμα γιὰ νὰ πάῃ νὰ πάρῃ τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ Λοχαγοῦ καὶ νὰ τὸ τραβήξῃ πίσω στὶς γραμμές μας.. Ῥιπὲς ἀπὸ πολυβόλα τὸν διαπερνοῦν σὲ ὅλο τοῦ τὸ σῶμα καὶ τὸν ἀφήνουν καὶ αὐτὸν τὸν λεβέντη Κρητικὸ στὸν τόπο… Ἕνας Μανιάτης καὶ ἔνα Κρητικὸς σὲ μίαν ἅμιλλα ἠρωϊσμοῦ καὶ θανάτου, πεσμένοι νεκροὶ στὴν αἱματοβαμμένη γῆ τῆς Κύπρου.

Μετὰ ἀπὸ λίγο χωρὶς τὸν «μπροστάρη» τους οἱ ἄνδρες τοῦ Λόχου Διοικήσεως «σπᾶν», οἱ Τοῦρκοι μὲ τὰ ἅρματα περνοῦν τὶς γραμμὲς καὶ μάχονται πλέον σῶμα μὲ σῶμα….

Μίαν ὥρα μετὰ ὁ Στρατοπεδάρχης Ἀντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος βλέποντας ὅτι τὸ πᾶν εἶχε χαθῇ καὶ κάθε περαιτέρω ἀνίστασις θὰ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ θυσιασθοῦν ἄδικα καὶ οἱ 318 ὑπερασπιστές, χωρὶς νὰ διασωθῇ τὸ Στρατόπεδο, πῆρε τὴν μεγάλη ἀπόφαση καὶ διατάσσει: «ἀπαγκίστρωση ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὑπὸ τὴν ἰσχυρὰν πίεσιν τοῦ ἐχθροῦ»!

Μόνον τότε ἔσπασε ἡ ἄμυνα τοῦ 4ου καὶ τοῦ 2ου Λόχου….

Ἐκείνην τὴν ἡμέρα χάθηκε τὸ πᾶν… ἐκεῖ, στὸ Στρατόπεδο, ἀλλὰ ἐσώθη ἡ Λευκωσία…

Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πάσα γῆ τάφος!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

* Ἡ δευτέρα κόρη τοῦ Λοχαγοῦ τελικὰ δὲν ἐβαπτίσθη Βασιλική, ἀλλὰ πρὸς τιμὴν τοῦ ἥρωος πατρός της, τὴν ὀνόμασαν Σωτηρία.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply