Λίγοι λίγοι ἐπιστρέφουν οἱ Ἥρῳες τῆς Κύπρου

Παρεδόθηκαν στὴν ΕΛΔΥΚ τὰ ὀστᾶ τοῦ Ἀντιστρατήγου Νικολάου Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος ἔπεσε μαχόμενος στὶς 7 Αὐγούστου 1964 ὡς Δ/τῆς λόχου τῆς 31 Μ.Κ, στὸ ὕψωμα Λωροβούνου στὶς μάχες τῆς Τυλληρίας.

Μαζύ του ἔπεσαν ἡρωικὰ κατὰ τὴν προσπάθεια ἐκπορθήσεως μιᾶς ὀχυρωμένης βουνοκορφῆς ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ οἱ δύο Κύπριοι καταδρομεῖς.
Ὁ Γιῶργος Ἀπλιτζιώτης καὶ ὁ Μιχαὴλ Κουσουλίδης.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply