Ὑποψηφίου …«ἐθνοσωτῆρος» ἐμφανὴς «γενναιότης»!!!

Κι ἐδῶ βλέπουμε τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως νὰ κάνῃ αὐτοψία, καταβάλλοντας ὑπεράνθρωπες προσπάθειες, σκύβοντας ἐπάνω ἀπὸ τὸ πρόβλημα, τὴν ὥρα ποὺ ἕνα ἄλλο μέλος τοῦ κόμματος ἑτοιμάζει τὸ ἐπόμενο τουΐτ ποὺ θὰ ἀποδεικνύῃ πόσο ἀτρόμητος καὶ γενναῖος εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΝΔ, ὅπου, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, ὑπερβάλλει ἑαυτὸν γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἑλληνικῶν ὑδάτων.

Μανούσκας Κῦρος

Υ.Γ. 1. Τὸ ἀριστερὸ χέρι στὴν τσέπη δηλώνει τὸ Στῦλ καὶ τὴν ψυχραιμία γιὰ αὐτὴν τὴν δύσκολη ἀποστολή!

Υ.Γ. 2. Ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται σὲ καλὰ χέρια… Συγγνώμη… χέρι… δεξί!!!

Υ.Γ.3. Κι ἐδῶ βλέπουμε ὅλην τὴν εἰκόνα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς …«γενναιότητος»!!!

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply