Διακρίνοντας τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Κυριάκου

Δὲν σχολίασα ἐπίτηδες ἐπὶ τριημέρῳ τὴν ἄνοδο τοῦ Κυριάκου στὴν Θεσσαλονίκη. Περίμενα νὰ ἰδῶ ὅλες τὶς ἀντιδράσεις γιὰ νὰ ἔχω νὰ γελῶ.
Ἀπὸ τὰ τελείως ἀκίνδυνα «κούλης» καὶ «χαιρέτησε μίαν κούκλα», ἔως τὰ πολὺ ἐπικίνδυνα περὶ «Σωτῆρος» καὶ «λυτρωτοῦ».
Γενικὰ ἐπεκράτησαν οἱ ἡδονικὲς κραυγὲς τῶν τέως ΠΑΣΟΚτζήδων ποὺ ἐξελίσσονται σὲ σχεδὸν κᾶλτ ὑποστηρικτὲς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δὲν ὑπάρχει, κατὰ τὴν πεποίθησή μου, οὐδὲ μία ἀμφιβολία ὅτι ὁ Μητσοτάκης θὰ τὰ πάῃ καλλίτερα ἀπὸ τὸν Τσίπρα καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ.
Ἔως ἐκεῖ ὅλα καλά…
Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀκούγονται, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κυριακικοὺς ὀψίμους καὶ παραδοσιακούς, εἶναι αὐτὸ πού, στὴν δική μου ὁπτική, εἶναι ὅλοι ὅσοι ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἐχαρακτήριζα ὡς «ἀχωνεύτους»…
Ὁ Μητσοτάκης ἔχει συγκεντρώσῃ δίπλα του ὅ,τι ἀχώνευτο διαθέτει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία…
Περισσοτέρους ἀχωνεύτους ἀπὸ ὅσους εἶχε συγκεντρώσῃ καὶ ὁ Σημίτης ἀκόμη.

Εἴτε μιλᾶμε γιὰ τὴν ἰδιαιτέρα μου πατρίδα, μὲ τὰ 15 σπίτια ὅλα κι ὅλα, εἴτε μιλᾶμε γιὰ τὸν Βόλο ποὺ ξέρω καί, φαντάζομαι, ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὴν Ἀθήνα…

Ὅταν δεῖτε ἕναν ἀχώνευτο στ]ν δρόμο κατὰ πᾶσα πιθανότητα εἶναι φανατικὸς ὀπαδὸς τοῦ Κυριάκου…

Καρατσεκαρισμένο…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply