Γνωρίζει κάποιος τόν Θωμά Κρυούση;

Ποιό Μέσο Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἐνασχολήθη μέ τόν Θωμᾶ;

Ποιός εἶναι ὁ Θωμάς;

Καταδρομεὺς Θωμὰς Κρυούσης

Οἰκογένεια: Χριστίνα Κρυούση-σύζυγος. Τραϊανὸς καὶ Εὐσταθία-τέκνα.

Γεννημένος στὸ Λιπαρὸ Πέλληςς στὶς 15 Μαρτίου τοῦ 1952, ἀπὸ τὸν Τραϊανὸ καὶ τὴν Εὐσταθία Κρυούση. Ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Λιπαροῦ Πέλλης καὶ ἔπειτα μετενάστευσε στὴν Γερμανία μὲ τὸν πατέρα του. Ἐπέστρεψε στὴν Πατρίδα γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν θητεία του τὸ 1972. Ὑπηρέτησε στὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις ὡς Καταδρομεὺς στὴν Α’ ΜΚ.

Τὸ 1974 συμμετεῖχε στὴν ἐπιχείρηση μὲ τὴν ἀποστολὴ στὴν Κύπρο τῶν Νοράτλας μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία «Νίκη», τὴν νύκτα τῆς 21ης πρὸς 22ας Ἰουλίου 1974.

Ἔλαβε μέρος στὴν Μάχη τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου τῆς Λευκωσίας.

Ἡ ἡρωικὴ μάχη ποὺ ἔδωσαν οἱ Ἑλληνικὲς Δυνάμεις στὸν χῶρο τοῦ Ἀεροδρομίου, γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν κατάληψή του ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ποὺ ἦταν ἀπὸ τὶς πλέον καθοριστικὲς μάχες στὴν Κύπρο τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974.

Ἕνα ὁλόκληρο ἐνισχυμένο Σύνταγμα Εἰδικῶν Δυνάμεων τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ, σχεδὸν 2.000 ἄνδρες, μὲ τὴν «στήριξη» τῶν Καναδῶν ἀνδρῶν τοῦ Ο.Η.Ε., ἀποδεκατίζεται μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες, ἀπὸ τοὺς 3 μόλις Λόχους τῶν Ἑλλήνων Λοκατζήδων.

Ἀμέσως μετά, κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΕΕΦ, παρεδόθη στὸν Ο.Η.Ε..

Κατὰ τὴν δευτέρα φάση τῆς εἰσβολῆς ἡ Α’ ΜΚ, μετονομάσθη σὲ 35η ΜΚ καὶ μὲ ἔδρα τὸ Σταυροβούνι εἶχε ἀποστολὴ τὴν ἄμυνα-προστασία τοῦ αὐτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσοῦ.

Ὁ Θωμάς, ὅπως καὶ οἱ συμπολεμιστές του, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1974 ἀπελύθη.

Ὅμως ἀντιμετώπισε σοβαρὰ ψυχολογικὰ προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς του στὸν Πόλεμο (κρίσεις ἐπιληψίας) ὅταν ἐπέστρεψε στὸ χωριό του. Ἐνασχολήθη μὲ ἀγροτικὲς ἐργασία ἀλλὰ καὶ ὡς ἐλαιοχρωματιστής. Τὸ 1977 παντρεύθηκε μὲ τὴν Χριστίνα καὶ ἀπέκτησαν δύο παιδιά, τὸν Τραϊανὸ καὶ τὴν Εὐσταθία.

Παρ’ ὅλα τὰ ὅσα προβλήματα ὑγείας εἶχε, καὶ χωρὶς τὴν ὁποιανδήποτε Κρατικὴ βοήθεια, συνέχισε νὰ ἐργάζεται σὰν ἀγρότης ἢ σὰν ἐλαιοχρωματιστής, γιὰ νὰ ζήσῃ ἀξιοπρεπῶς τὴν οἰκογένειά του.

Τὰ ὅσα προβλήματα ὑγείας εἶχε στὴν διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν ἐτῶν, τὸ Κράτος τὰ ἀντιμετώπισε μὲ παγερὴ ἀδιαφορία (ὅπως σχεδὸν μὲ ὅλους ὅσους εὑρέθησαν στὴν Κύπρο τὸ «μαῦρο καλοκαίρι» τοῦ 1974). Δηλαδὴ ἐνῶ εἶχε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ τὴν πολεμική του σύνταξη, αὐτὴ κοβόταν ἀπὸ τὸ Γενικὸ Λογιστήριο τοῦ κράτους μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν νοσηλεύθηκε σὲ νοσοκομεῖο τῆς Κύπρου κατὰ τὴν πολεμικὴ περίοδο (παρ’ ὅ,τι τὸ 401 ΓΣΝΑ διέγνωσε ἀναπηρία 85%, λόγῳ Μετατραυματικῆς Ἐμπειρίας-Σύνδρομο Βιετνάμ).

Δηλαδὴ τὸ ἀνάλγητο Ἑλληνικὸ Δημόσιο, θεωρώντας ἀναξιόπιστο τὴν ἰδία τὴν (δική του) Ἐπιτροπή, δηλαδὴ αὐτῆς τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ, δὲν τοῦ ἐνέκρινε τὴν ἀπόδοση μιᾶς πενιχρᾶς συντάξεως. (Ἀντιθέτως, παίρνουν σύνταξη «ἥρωες» τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως, ποὺ ἦσαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς …δύο ἐτῶν!!!)

Μετὰ κόπων καὶ βασάνων τὸ 2004 μὲ τὴν βοήθεια τοῦ, ἐπίσης πολυτραυματία συντρόφου του στὴν Α΄ΜΚ, ἀειμνήστου Θανάση Ζαφειρίου, κατάφερε νὰ ἀποκτήσῃ τὴν Ἄδεια ἑνὸς περιπτέρου καὶ μία προσωρινὴ σύνταξη τοῦ ΟΓΑ, 380 εὐρῶ ἡ ὁποία ὅμως τοῦ διεκόπη μετὰ ἀπὸ λίγο διάστημα. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012 τὸ τελειωτικὸ κτύπημα!

Διεγνώσθη μὲ καρκίνο στὸν πνεύμονα! Τέσσερα χρόνια νοσοκομεῖα, ἐγχείρησις ἀφαιρέσεως πνεύμονος καὶ χημειοθεραπεῖες.

O καταδρομεὺς Θωμὰς Κρυούσης ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας στὶς 29 Μαρτίου τοῦ 2016.

Τέσσερις ἡμέρες μετὰ τὸν θάνατό του, τοῦ ἐνεκρίξη ἡ σύνταξις τῶν 380 εὐρῶ!!!

Ἡ Σύζυγος ὅμως δὲν μπόρεσε νὰ πάρῃ τὴν σύνταξη αὐτή, εὑρισκομένη στὴν δίνη τῆς γραφειοκρατίας. Ἀκόμη περιμένει τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ποὺ θὰ τὴν ἐγκρίνῃ!

Ὄσο γιά τό περίπτερο; Δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐπὶ-ἐνοικιάσῃ καὶ ὁ Δῆμος τὴν εἰδοποίησε ὅτι θὰ τὸ δώσῃ σὲ ἄλλον… (!!!)

Σήμερα, παίρνει μόλις 60 εὐρῶ ἀπὸ τὸν ΟΓΑ. Τὴν συντηροῦν τὰ παιδιά της, τὰ ὁποῖα, δυστυχῶς, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἔχουν ἐπηρεασθῇ στὸν ψυχισμό τους. 

Κι ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ κάποτε ἐκεῖ στὰ 1974 ὁ ἄντρας της ἐπολέμησε ὡς γνήσιος Ἕλλην!

ὑπουργέ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τά ἤξερες ὅλα αὐτά;

Εἶναι ντροπὴ γιὰ τὴν Πατρίδα μας, συμπεριφορὲς σὲ Ἤρωες σὰν αὐτήν…

Τώρα πού τά ἔμαθες τί σκοπεύεις νά κάνῃς;

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης
([email protected])

(Visited 338 times, 1 visits today)
Leave a Reply