Ῥωσσο-κινεζικὰ γυμνάσια στὰ σύνορα τῆς Βορείου Κορέας

Κοινὰ ναυτικὰ γυμνάσια Ῥωσσίας – Κίνας, στὰ σύνορα τῆς Βορείου Κορέας…

Ἀρκετὰ ξεκάθαρο τὸ μήνυμα.

Ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε κίνησις, ὄχι μόνον γιὰ δυτικὸ στρατὸ ἢ ἐπέμβαση πρὸς τὴν Κορέα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ προσγείωση ἢ ἀπογείωση σὲ …κουνούπια!!!

Κωνσταντῖνος Βέργος

Ὑπ΄ ὄψιν πὼς πρὸ μερικῶν ἡμερῶν εἶχαν γίνῃ κοινὰ ἀμερικανο-ἰαπωνικὰ γυμνάσια στὴν περιοχή!!!

 

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply