Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (β)

Γράφαμε λοιπὸν γιὰ τὸν «μεγάλο» Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ γιὰ τὸ πόσο πολὺ μᾶς «ἀγαποῦσε». 

Θεωρώντας γιὰ «ἡγέτες» μας τοὺς δημίους μας (α)

Ὥρα εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὸν ἄλλον «μεγάλο» καὶ σύγχρονο τοῦ Ἀνδρέα… Τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη. Τί νά ποῦμε ὅμως γιά αὐτόν; Τί νά πρωτοθυμηθοῦμε; Ἀπό ποῦ νά ἀρχίσουμε καί ποῦ νά τελειώσουμε;
Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ …τελευταία ἀποκαλυφθέντα, ποὺ ἀφοροῦν στὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε στὸ «Εἰδικὸν Δικαστήριον» γιὰ τὰ σκάνδαλα τοῦ μΠατΣοΚ….
Ναί, αὐτό…
…ποὺ θὰ ἀπέδιδε δικαιοσύνη!!!

Ναί, αὐτό…
…ποὺ θὰ ἀποσαφήνιζε τὸ ποιὸς εἶναι ἔνοχος καὶ ποιὸς ὄχι…
Ναί, αὐτό…
…ποὺ τελικῶς ἐστήθη, ὅπως τόσες καὶ τόσες φορές, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ …«ξεπλύνῃ» τὰ δικά τους παιδιὰ καί, μετά, χέρι χέρι, νὰ συμμετέχουν σὲ παραστάσεις ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους, φανατίζοντας τοὺς χειροκροτητές τους.

Θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἐάν…

Κατὰ τὰ ἄλλα θὰ εἴχαμε, λέει, δικαιοσύνη… Χά…
Κόραξ κοράκου μάτι βγάζει;
Ὅμως δὲν εἶναι μόνον αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ποὺ ἀποδεικνύει τὸ πόσο «στενές» ἐπαφὲς δένουν τὶς οἰκογένειες ποὺ λυμαίνονται τὸν τόπο, ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες. Ἁπλῶς αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀποκάλυψις τῆς πραγματικότητος τοῦ πολιτικο-κομματικοῦ μας κόσμου.

Δὲν χρειάζεται λοιπὸν νὰ ποῦμε πολλά. Οὔτε νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ πῶς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο ἀπεκτήθησαν αὐτὲς οἱ δυσθεώρητες περιουσίες. Οὔτε νὰ προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν ἡ Siemens εἶναι ἁπλῶς μία ὅψις αὐτοῦ ποὺ συμβαίνει πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες. Οὔτε νὰ σκαλίσουμε τὰ τῆς δικαιοσύνης, τὰ τῆς διαπλοκῆς, τὰ τῆς ἁρπακτῆς. Ὅλα ἐμπεριέχονται καὶ ὅλα διακρίνονται, ἄλλοτε περισσότερο κι ἄλλοτε λιγότερο, στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα. Ἀκόμη καὶ οἱ ξεκάθαρες ἐθνικὲς προδοσίες.

Διαχρονικὲς προδοσίες

Ἡ οἰκογένεια μητσοτάκη, ἀπ΄ εὐθείας βενιζελικὴ ἀπόγονος καὶ «θεματοφύλαξ» τῆς ἐξουσίας τοῦ τόπου μας, ἀπὸ μόνη της συνιστᾶ ἕνα καὶ μόνον «κεφάλαιον». Δὲν εἶναι τυχαῖοι καὶ δὲν θὰ φύγουν εὔκολα. Ἑτοιμάζουν ἤδη, ἐδῶ καὶ καιρό, τὰ ἐπόμενά τους βήματα, μὲ τοὺς «ἐλπιδοφόρους» γόνους τους καὶ μποροῦν νὰ σχεδιάζουν ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν ἢ δύο αἰῶνες τὸ πῶς θὰ ἑλίσσονται γιὰ νὰ παραμένουν στὴν ἐξουσία.

«Ἐκδίδονται» σὲ ὅλα τὰ χρώματα, τὶς «ἰδεολογίες» καὶ τὰ κόμματα. Εἶναι «παντὸς καιροῦ» λοιπόν…
…καὶ πάντα κατευθύνουν κι ἐλέγχουν τὶς ἐξελίξεις. Δὲν περιμένουν νὰ τοὺς …προκύψουν.

Φιλονόη

Θεωρώντας ὡς πρότυπο ἕναν κοινὸ …νταβατζή!!!

Θρῆνος γιά τόν …«ἐπίτημο»;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply