Θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἐάν…

…εἶχαν πετάξη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὶς μάσκες τους τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα.
Καὶ θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἀκόμη καὶ σήμερα, πραγματική, διότι ἐμεῖς ἀκόμη θὰ ζούσαμε τὸν  …μῦθο μας, ἐφ΄ ὅσον δὲν θὰ ἀπαιτεῖτο μισὸς αἰὼν ἀκόμη γιὰ νὰ δοῦμε κατάματα τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοί μας …«ἡγέτες»!!!

Δυστυχῶς τὰ πρακτοράκια, ποὺ πάντα ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας, ὄχι μόνον δὲν πέταξαν τὶς μάσκες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ὄχι μόνον μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο ἀπειλητικά, τὴν ὥρα ποὺ γιὰ τὰ ἄτομά τους ἐπιφυλάσσουν μόνον …ἀσυλία, οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀπολαβὲς καί, κυρίως, προστασία ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, σχεδιάζουν καὶ τὶς νέες, εἰς βάρος μας, μορφὲς γενοκτονίας ποὺ θὰ ἐφαρμοσθοῦν.
(Καὶ ναί… συζητᾶμε γιὰ πρακτοράκια μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τους διαρκῶς, ἀπὸ ἀρχῆς σχεδὸν τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, μαυροκορδατικοὺς καὶ βενιζελικοὺς ἀπογόνους…!!!)

Ἂς ἀναλογισθοῦμε ὅμως, λόγῳ τῆς ἡμέρας καὶ μόνον, τὸ πόσο δούλεμα χορτάσαμε τόσες δεκαετίες.

Ὅλα αὐτὰ τὰ τομάρια, ποὺ μᾶς τὸ παίζουν ἀπὸ ἀρχῆς μεταπολιτεύσεως «ἐθνοσωτῆρες» καὶ ποὺ ἐπὶ πλέον ἦσαν καὶ …ἀντιδικτατορικοὶ ἐπαναστάτες (ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς φυσικὰ καὶ πάντα, μὰ πάντα, ἀπὸ τὰ Παρίσια καὶ τὶς Λόνδρες καὶ τὶς λοιπὲς πρωτεύουσες τῆς Δύσεως, ἢ, πρὸς τὸ τέλος -μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου- ὀργανωμένοι ἀπὸ τὶς συμμορίες τῆς CIA καὶ τῆς ΜΟΣΑΝΤ, ποὺ ἔστησαν τὰ ἐπεισόδια τῆς Νομικῆς καὶ τοῦ Πολυτεχνείου ) ὄχι μόνον δὲν ἀντέδρασαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δικτατορίας, ὄχι μόνον δὲν ξεσήκωσαν καὶ δὲν ὀργάνωσαν τὸν λαό, ὄχι μόνον ἔβγαλαν τὸν σκασμὸ ὄλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ὡς κανονικοὶ «ἐθνοσωτῆρες» ποὺ ἦσαν, ἐξηκολούθησαν τὴν …«ἐπανάστασιν» τῆς …ντόλτσε βῆτα καὶ ἔλαβαν κάθε εἴδους …ἀποζημιώσεις γιὰ τὶς …ἐκδουλεύσεις στὰ ἀφεντικά τους, ἐνῷ ταὐτόχρονα, ἀκόμη καὶ σήμερα ἀπολαμβάνουν προβολή, ἀσυλία καὶ προνόμια κάθε ἐπιπέδου.

Καὶ ἦσαν ὅλοι τους καθάρματα… Ἀπὸ τὸν πολὺ …«ἐθνάρχη», ποὺ ἀνεκάλυψε πὼς ἡ «Κύπρος κεῖται μακράν» καὶ ποὺ ἔβαλε τὴν ταφόπλακα στὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ὑποχρεώνοντάς τες νὰ κλείσουν γιὰ νὰ μὴν δημιουργοῦν ἀνταγωνισμοὺς στοὺς συνεργάτες του,  ἔως τὸν Ἀνδρέα καὶ τὸ «Τζοβόλα δός τα ὅλα», τὸ ἀντωνάκιον καὶ τὸ GAPατο, τὸ παπαδήμιον καὶ τὸν μητσοτάκαρο, τὸ ἀλεξέι καὶ τὸ συγ-καμμένο, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλην τὴν συμμορία τῶν τριακοσίων, πρώην καὶ νῦν.

Μόνον καὶ μόνον ποὺ τὰ τελευταία μνημονιακὰ χρόνια, ὅλα αὐτὰ τὰ καθάρματα, ποὺ κάποτε ἦσαν …ἀντιδικτατορικοί, δὲν συνέπραξαν μὲ τὸν λαὸ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ παραμυθιάζουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, κρυβόμενοι πίσω ἀπὸ τὸ …«ἔνδοξον παρελθόν» τους, ἀποδεικνύει πὼς ἐμεῖς ἔχουμε τὸ πρόβλημα, ποὺ ἀκόμη ἀσχολούμεθα μαζύ τους. Διότι οἱ φερόμενοι ὡς ἡγέτες κατὰ τὴν διάρκεια τῶν δικτατοριῶν συμπράττουν μὲ τὸν λαό, δὲν τὸν θυσιάζουν.
Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια ἀποτελεῖ καὶ τὴν μεγαλυτέρα ἀπόδειξιν τοῦ πόσο καθάρματα εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ καθάρματα, ἐφ ὅσον μόνον νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν τοὺς ἀπασχολεῖ καὶ οὐδέποτε νὰ συμπράξουν μαζύ μας γιὰ νὰ ἀνατραποῦν οἱ δοσίλογοι.

Ἡμέρα ἐπετειακὴ σήμερα καὶ ἔλαβα ἀφορμὴ ἀπὸ ἕνα κείμενον τοῦ φίλου Νίκου Τζιόπα γιὰ τὰ παραπάνω…

Θέμα (ἀνυπάρκτων) ἀντιστασιακῶν

Ὅμως, ἐπὶ πλέον, θυμήθηκα καὶ μίαν ἐκπομπὴ γιὰ τὴν (παρωδία) «δίκη» τοῦ μΠατΣΟΚ, ὅταν …ἐθυσιάσθη ὁ Κουτσόγιωργας, γιὰ νὰ μπορέσουν κάποιοι νὰ κυκλοφοροῦν ἀκόμη καὶ σήμερα ἐλεύθεροι καί, κυρίως, ἄσπιλοι κι ἀμόλυντοι.
Ἡ πολὺ οὐσιώδης λεπτομέρεια ἀφορᾶ στὸ πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον αὐτοῦ ποὺ (ἐπισήμως) ἀνεκίνησε θέμα σκανδάλων καὶ ἐξελέγη ὑποσχόμενος τὸν τιμωρία τῶν ἐνόχων.

Ἔ… Αὐτὸ καὶ μόνον ἔχουμε διότι αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει μεταπολίτευσις.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἦταν τελικῶς καλή ἡ δικτατορία; Ἤ ὄχι; Εἶχε καὶ τὰ καλά της καὶ τὰ κακά της, ἀλλὰ τὸ μέγιστον κακὸ μᾶς τὸ ἔκανε ὅταν, ἐνᾦ διαβιούσαμε στὴν δημοκρατία, μεγαλώσαμε μὲ τὸν τρόμο της.

Ὅλη ἡ ἐν λόγῳ ἐκπομπή:

 

Leave a Reply