Ξυλοφορτωμένοι Εὐέλπιδες;

Ἐπειδὴ ἀπὸ προχθὲς διάβασα πολλὰ καὶ θὰ διαβάσω κι ἄλλα τόσα….

Ἦταν χειμῶνας τοῦ 1978, Κυριακὴ πρωί. Γύρω στὶς 10.30 δύο τριτοετεῖς Εὐέλπιδες μὲ στολή, ἐξοδοῦχοι μετὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ Σαββάτου, πήγαιναν περπατώντας στὸ σπίτι τους στὰ Ἐξάρχεια. Ἡ Σχολὴ τότε ἦταν στὰ σημερινὰ Δικαστήρια καί, ἀφοῦ διέσχισαν τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, μπῆκαν στὰ Ἐξάρχεια, κάπου πίσω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο Park. Τόσο τὰ Ἐξάρχεια, ὄσο καὶ ἡ Κυψέλη, Γκύζη, Νεάπολις καὶ Πεδίον τοῦ Ἄρεως οὐδὲ μίαν σχέση εἶχαν μὲ τὴν σημερινή τους κατάσταση. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τούς, 800 περίπου, Εὐέλπιδες εἴχαμε ἐνοικιασμένα σπίτια ἐκεῖ γύρω.

Σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυρίες τους μερικοὶ βρωμιάρηδες, ποὺ στέκονταν ἔξω ἀπὸ ἔνα παράρτημα τῆς Κ.Ο ΜΑΧΗΤΗΣ, τοὺς ἐζήτησαν, σχετικὰ ἄκομψα, τὸν λόγο γιατὶ σχολίασαν, κατὰ τὰ λεγόμενά τους, μίαν ψόφια ποὺ ἦταν μαζύ τους. Τὸ πρᾶγμα μύριζε καυγὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Οἱ Εὐέλπιδες ἐζήτησαν δύο (2) λεπτὰ γιὰ νὰ βγάλουν τὰ χιτώνια, πηλίκια, ζῶνες καὶ ξιφίδια, μιᾶς καὶ Εὔελπις ἐν στολῇ ἀπηγορεύετο, διὰ ῥοπάλου, νὰ ἐμπλακῆ σὲ ὁποιουδήποτε εἴδους καυγά. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, μετὰ ἀπὸ μερικὲς γροθιές, οἱ …ΜΑΧΗΤΕΣ νὰ τραποῦν σὲ φυγὴ καὶ οἱ Εὐέλπιδες νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Σχολή τους, ὅπου ἀνέφεραν τὸ γεγονός.

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, στὶς 8:00 τὸ πρωί, ὅλοι οἱ Εὐέλπιδες, συγκεντρωθήκαμε στὴν αἴθουσα συγκεντρώσεων (τότε ἤμουν δευτεροετής) ὅπου παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ Στρατοῦ Ἀντγου Γκράτζιου Ἀγαμέμνονος, μᾶς ὁμίλησε ὁ τότε ΥΕΘΑ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ. Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, μᾶς εἶπε νὰ ἀποφεύγουμε τὶς προκλήσεις, νὰ εἴμαστε ὑποχωρητικοί, εὐγενικοί, νὰ μὴν πολυκυκλοφοροῦμε μὲ στολὴ κλπ… Δὲν περιμέναμε φυσικὰ νὰ ἀκούσουμε καὶ κάτι τὸ διαφορετικό. Πολιτικάντικες κουβέντες καὶ μισόλογα μιᾶς κι ἀνησύχησε, ὄχι γιὰ τὴν τύχη μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ἀρχίσουμε στὶς ἐξόδους μας νὰ σπᾶμε στὸ ξύλο ὅποιον βρωμιάρη βλέπαμε κοντά μας.

Ἀλήθεια… Περιμένετε μετά ἀπό, 40 σχεδόν, χρόνια, μὲ μίαν κοινωνία ποὺ ἔχει ὑποστῇ ὁλοκληρωτικὴ καθίζηση, ἐάν οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ προχθεσινοῦ περιστατικοῦ στὴν ὀδὸ Πανδρόσου ἔστελναν στὸ νοσοκομεῖο δύο-τρεῖς (2-3)  «ἀναρχικούς», ὅτι θά ὑπῆρχε ἐφημερίδα, blog, τηλεοπτικός σταθμός ἢ πολιτικός πού θά τούς ἔδιδε δίκαιον;

Καλὰ ἔκαναν καὶ δὲν ἀντέδρασαν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τοῦ κράτους, τοῦ Στρατοῦ, τῆς ΕΛΑΣ, τῆς «ἡγεσίας» τους… Τέτοια χώρα «μοχθήσαμε» νὰ φτιάξουμε… Σὲ τέτοιαν χώρα θὰ ζοῦμε. Χρειάζεται κεντρικὴ κατεύθυνσις, ἀπὸ ἐμπνευσμένο ἡγέτη καὶ συλλογικὴ προσπάθεια γιὰ χρόνια, ἐὰν κάποτε θελήσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ κωλοχανεῖο ποὺ ζοῦμε… Ἐὰν θελήσουμε.

Μιᾶς καὶ ἀμφιβάλλω πολὺ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐσᾶς ποὺ τώρα ἀναρωτιέσθε γιὰ τὸ γιατὶ δὲν ἀντέδρασαν καὶ γιὰ τὸ γιατὶ δὲν ἀνταπέδωσαν, ἐὰν φθάσῃ κάποτε ἐκείνη ἡ ὥρα, ἐὰν θὰ θέλετε νὰ ἀλλάξετε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶσθε…

Ἀθανασάκης Ἀπόστολος

 

(Visited 386 times, 1 visits today)
Leave a Reply