Μὲ φωτιὰ καὶ μὲ μαχαίρι πάντα ὁ κόσμος προχωρεῖ…

Σὰν σήμερα ἐγεννήθη ἕνας ὀγκόλιθος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων…
Ὁ ποιητὴς Νῖκος Γκάτσος!

Στὸ ποιήμα του «Κεμάλ» καταλήγει μὲ μίαν μεγάλη ἀλήθεια:

«…μὲ φωτιὰ καὶ μὲ μαχαίρι πάντα ὁ κόσμος προχωρεῖ!».

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply