Βιβλιο-παρουσιάζοντας ἕνα «πνευματικὸ παιδί» μου!!!

Ἡ ἱκανοποίησις τοῦ δημιουργοῦ….

Τὸ νέο μου βιβλίο εἶναι γεγονός!!!

Τὸ βιβλίο εἶναι ἕνα ἱστορικὸ μυθιστόρημα γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ Καταστροφή, βασισμένο σὲ ἀληθινὰ γεγονότα, ποὺ ἐκθέτουν ὅλους τοὺς ὑπευθύνους καὶ τιμοῦν ὅσους ἀξίζει νὰ τιμηθοῦν.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply