Βιβλιο-παρουσιάζοντας ἕνα «πνευματικὸ παιδί» μου!!!

Ἡ ἱκανοποίησις τοῦ δημιουργοῦ….

Τὸ νέο μου βιβλίο εἶναι γεγονός!!!

Τὸ βιβλίο εἶναι ἕνα ἱστορικὸ μυθιστόρημα γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ Καταστροφή, βασισμένο σὲ ἀληθινὰ γεγονότα, ποὺ ἐκθέτουν ὅλους τοὺς ὑπευθύνους καὶ τιμοῦν ὅσους ἀξίζει νὰ τιμηθοῦν.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 181 times, 1 visits today)
One thought on “Βιβλιο-παρουσιάζοντας ἕνα «πνευματικὸ παιδί» μου!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μεγάλωσε ἕνα ἀγαπημένο μου «πνευματικὸ παιδί»… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply