Διεθνὴς κοινότης καὶ αἴσθημα «δικαίου»

Ἄκρως ἐνδιαφέροντα καὶ ἐκπαιδευτικὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν τελευταῖα στὴν γειτονιά μας.

Τὸ 1974, ἡ Τουρκία τοῦ Ἐτσεβὶτ (Mustafa Bulent Ecevit) εἰσέβαλε στὴν Κύπρο μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία «Ἀττίλας», ἐπικαλουμένη τὴν Συνθήκη τῆς Ζυρίχης περὶ ἐγγυητριῶν δυνάμεων.

Τὸ 2018, ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογᾶν εἰσέβαλε στὴν Συρία ἐπικαλουμένη κάποιαν παράγραφο τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης μὲ πρόσχημα τὴν ἀπειλουμένη ἀσφάλειά της ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς κουρδικῆς ἀνεξαρτησίας.

Ἡ Διεθνὴς κοινότης μᾶλλον παρατηρεῖ καὶ ἴσως νὰ σφυρίζῃ καὶ ἀδιάφορα.

Καὶ καλά… Αὐτοί, ἂς ποῦμε, ὅτι εὑρίσκονται «μακρυά».

Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς, ποὺ μᾶς ἀμβισβητοῦν τὴν κυριαρχία μας καὶ ἀπειλοῦν να εἰσβάλουν στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου;
Πού ἀπειλοῦν τήν κυριαρχία στίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς Κύπρου;

Ξεχνᾶμε πώς ἡ Τουρκία εἶναι αὐτή πού εὑρίσκεται πίσω ἀπό τίς διαμάχες μὲ τοὺς βορείους γείτονές μας, μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουν τόσους δεσμούς, στρατιωτικοὺς καί πολιτικο-οἰκονομικούς;

Μήπως ξεχνᾶμε, πολὺ βολικά, πώς στήν ἐξωτερική πολιτική εἶναι θεμιτό νά κλείνουν κάποια μέτωπα, πρό κειμένου νά ἐπικεντρωθοῦν ἀπερίσππαστα σέ κάποια ἄλλα;
Ἤ μήπως ξεχνᾶμε πώς ἐάν κλείνουμε τά μάτια στό δίκαιον καί τήν ἀλήθεια, τό μέλλον θά μᾶς ἐκδικηθῆ, ὅταν ἡ ἀπειλή θά ἐπανέλθη πολύ πιό δυνατή;

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply