Μεγάλωσε ἕνα ἀγαπημένο μου «πνευματικὸ παιδί»…

Καὶ προχώρησε στὴν δευτέρα ἔκδοσή του…..

 

Βιβλιο-παρουσιάζοντας ἕνα «πνευματικὸ παιδί» μου!!!

Ἐκυκλοφόρησε ἤδη ἡ δευτέρα ἔκδοσις τοῦ ἱστορικοῦ μυθιστορήματός μου: «τὸ Ὄνειρο Πνίγηκε στὸν Σαγγάριο» ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς ὅλους ὅσους βοήθησαν γιὰ νὰ μεγαλώσῃ κι αὐτὸ τὸ «πνευματικό μου παιδί.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply