Μεγάλωσε ἕνα ἀγαπημένο μου «πνευματικὸ παιδί»…

Καὶ προχώρησε στὴν δευτέρα ἔκδοσή του…..

 

Βιβλιο-παρουσιάζοντας ἕνα «πνευματικὸ παιδί» μου!!!

Ἐκυκλοφόρησε ἤδη ἡ δευτέρα ἔκδοσις τοῦ ἱστορικοῦ μυθιστορήματός μου: «τὸ Ὄνειρο Πνίγηκε στὸν Σαγγάριο» ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς ὅλους ὅσους βοήθησαν γιὰ νὰ μεγαλώσῃ κι αὐτὸ τὸ «πνευματικό μου παιδί.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 244 times, 2 visits today)
Leave a Reply