Δωρεὰν Μαθήματα Ἱστορίας ξανὰ στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιον

Μαθήματα Ἱστορίας, ξανά, ἀπὸ τὸν Ἱστορικό μας Δημήτριο Μιχαλόπουλο, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (Εὐριπίδου 12, πλατεῖα Κλαυθμῶνος).
Τὰ μαθήματα γίνονται πάντα δωρεὰν καὶ ἔχουν σὰν θέμα τους: «Ἡ Ἑλλὰς στὸν στρόβιλο τῶν διεθνῶν κρίσεων» μὲ ἔμφαση στὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα.

Τὰ μαθήματα θὰ γίνονται στὸ κτίριο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12 (μετρό: Πανεπιστήμιο), θὰ ξεκινοῦν στὶς 19:00 (7:00 μ.μ) καὶ θὰ λήγουν στὶς 21:00 (9:00 μ.μ.) τὶς κάτωθι Παρασκευές:

  • 22 Φεβρουαρίου (2019)
  • 8 Μαρτίου (2019)
  • 22 Μαρτίου (2019)
  • 5 Ἀπριλίου (2019)
  • 19 Ἀπριλίου (2019)
  • 10 Μαΐου (2019)
Ἡ ἐγγραφὴ (ὑποχρεωτικὴ) γίνεται  στὴ γραμματεία τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου, δηλαδὴ στὸν 4ο ὄροφο τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου 12 κτιρίου, καθ’ ἑκάστην κατὰ τὰς ὥρας 15.00΄-19.00΄.
Ὅποιος θέλει μπορεῖ καὶ νὰ πάρῃ  βεβαιωτικὸν ἀνελλιποῦς φοιτήσεως.

 

(Visited 140 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δωρεὰν Μαθήματα Ἱστορίας ξανὰ στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιον

Leave a Reply