Διαβιοῦμε ὑπὸ καθεστὼς ἀπολύτου ὁλοκληρωτισμοῦ

Ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι, γιὰ δεκαπέντε (15) ἑβδομάδες νὰ γίνονται ταραχές, νὰ χάνουν τὴν ζωή τους ἄνθρωποι, νὰ ἀκρωτηριάζονται ἄλλοι, νὰ μπαίνουν 8.000 στὴν φυλακὴ καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως τοῦ «ἐλευθέρου κόσμου» νὰ μὴν ἀφιερώνουν οὔτε 30 δευτερόλεπτα στὶς εἰδήσεις ἢ ἕνα μονόστηλο στὶς ἐφημερίδες τους καὶ αὐτὸ νὰ συμβαίνῃ στὴν Γαλλία.

Ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι, γιὰ 28 μῆνες τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως τοῦ «ἐλευθέρου κόσμου» νὰ ἔχουν ξοδέψη 2000 ὧρες τὸ κάθε ἕνα γιὰ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶναι ἐνεργούμενο τῆς Ῥωσσίας, νὰ γνωρίζουμε λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐρωτική του ζωὴ καὶ νὰ μὴν ἀφιερώνουν οὔτε ἕνα δευτερόλεπτο γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσουν, ὅτι ἡ «ἐπιτροπὴ πληροφοριῶν τοῦ κογκρέσου» διεπίστωσε ὅτι οὐδὲ μία ἐμπλοκὴ ὑπάρχει τέτοια καὶ αὐτὸ νὰ συμβαίνῃ στὶς ΗΠΑ.

Ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι νὰ ἔχουμε ὅλοι συμμορφωθῆ σὲ ἕνα καθεστὼς αὐτολογοκρισίας, ὅπου συγκεκριμένα πράγματα ἀπαγορεύονται νὰ εἰπωθοῦν καὶ ἀλλὰ νὰ ὑπερπροβάλονται ὡς ἀπόλυτα φυσιολογικὲς διαστροφὲς καὶ ὄχι μόνο νὰ μὴν στηλιτεύονται ἀλλὰ νὰ θεωρῶνται ἀρετές.

Τέλος ἀνείπωτη βλακεία εἶναι νὰ πιστεύουν, ἔξυπνοι κατὰ τὰ ἀλλὰ ἄνθρωποι, ὅτι αὐτὴ ἡ ὀργουελικὴ κατάσταστασις βαθαίνει τὶς ἐλευθερίες τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐξασφαλίζει τὴν εὐτυχία του.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 228 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διαβιοῦμε ὑπὸ καθεστὼς ἀπολύτου ὁλοκληρωτισμοῦ

Leave a Reply